Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για Αγροτικές Επιχειρήσεις

Το e-learning πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση των παραγωγών στις βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις δομές και τις πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας

Project Future

Το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς που αφορά τους νέους πτυχιούχους, και επιδιώκει να συνδέσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους συμβάλλοντας ενεργητικά στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

excelixi | consulting services

Τα Νέα μας

Τελευταία Άρθρα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

Η εξέλιξη στα Social Media