Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία, μπορεί να σας καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα και να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια του Επενδυτικού σας Σχεδίου:

Υποβολή επενδυτικού φακέλου

  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του επενδυτικού φακέλου
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου
  • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
  • Ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου

  • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών  κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού φακέλου

Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικού έργου

  • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης
  • Υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης
  • Υλοποίηση  όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης

Για εσάς που το επενδυτικό σας σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) σας παρέχουμε την καθοδήγηση  που απαιτείται ώστε η επένδυσή σας να είναι επιτυχημένη και κερδοφόρα. Δημιουργούμε:

και σας υποστηρίζουμε, εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά, σε όλα τα στάδια της υλοποίησης και ανάπτυξης του e-shop.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org 

Μπορείτε επίσης, να συμπληρώσετε το Πληροφοριακό Δελτίο ΕΣΠΑ και να το προωθήσετε στο nikolopoulouv@excelixi.org προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.