Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η Εξέλιξη σχεδίασε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων συνδέοντας τις αρχές του Project Management (Διοίκηση Έργων) με τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ενός ξενοδοχείου σήμερα είναι επιφορτισμένος  τόσο με την ευθύνη της καθημερινής παρακολούθησης του ξενοδοχείου όσο και  με επιμέρους έργα αναβάθμισης, αναδιοργάνωσης, διάθεσης και προώθησης νέων υπηρεσιών. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές του Project Management, θα είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα που έχουν ως τελικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της επιχείρησής του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Πειραιώς Tourism 360o ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. 

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τις βασικές αρχές, την πρακτική γνώση και τα εργαλεία του Project Management ώστε οι ιδιοκτήτες ή και διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επιλογή, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση επιτυχημένων έργων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους, έργων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως προς το χρόνο, το κόστος και τις αρχικές προδιαγραφές τους.

Οι συμμετέχοντες αφού κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Διοίκησης Έργων θα κληθούν να τις εφαρμόσουν σε ρεαλιστικά παραδείγματα έργων που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο. Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα έχουν στα χέρια τους πρακτικά εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην εκπόνηση των έργων που καλούνται να υλοποιήσουν. 

Οφέλη:

Μέσα από τις βασικές αρχές  διαχείρισης έργων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση  να: 

 • αναλύουν, σχεδιάζουν, οργανώνουν, προγραμματίζουν, διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν τα έργα τους αποτελεσματικά
 • τμηματοποιούν  ένα έργο σε μικρότερα μέρη ώστε να το παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά
 • θέτουν κριτήρια αξιολόγησης των αναδόχων/συνεργατών τους πριν την ολοκλήρωση κάθε συμφωνίας ώστε να συνάπτουν συμφωνίες που να διασφαλίζουν το συμφέρον του έργου
 • αξιολογούν και να ελέγχουν το συνεργάτη τους, στην περίπτωση που επιλέξουν να αναθέσουν ένα έργο σε τρίτο
 • καταρτίζουν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό ενός έργου
 • εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους, πριν αυτοί οδηγήσουν το έργο σε αποτυχία

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων

 • Απασχολούμενους στον τουριστικό τομέα που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά

 • Σε πτυχιούχους του οικονομικού κλάδου που απασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ξενοδοχειακό management.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Έναρξη και Προγραμματισμός του Έργου

 • Εξοικείωση με βασικούς όρους, εργαλεία, και βέλτιστες πρακτικές
 • Τεχνικές επιλογής έργων με βάση συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (Κόστος κατασκευής + κόστος συντήρησης)
 • Κατανόηση του τι σημαίνει επιτυχημένο έργο
 • Αποδόμηση του έργου σε μικρότερα παραδοτέα με την δημιουργία του WBS
 • Τεχνικές κοστολόγησης και δημιουργίας χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Τεχνικές και το ορισμό των κριτηρίων παραλαβής των παραδοτέων (ποσοτικών και ποιοτικών)
 • Επιλογή του τι κάνουμε μόνοι μας και τι θα αγοράσουμε από την αγορά
 • Τεχνικές  επιλογής προμηθευτή και της κατάλληλης σύμβασης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών

Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Έργου

 • Τεχνικές παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου
 • Κριτήρια για την απόφαση παραλαβής ή μη των παραδοτέων του έργου

Κλείσιμο του Έργου 

Κόστος προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Πειραιώς Tourism 360o ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Η Τράπεζα εξασφάλισε για τους πελάτες της θέσεις με προνομιακή τιμολόγηση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ΛΑΕΚ κ. Γεώργιο Ταταρίδα - Πάλλα, 210 6291493. 

Τρόποι πληρωμής- εξόφλησης:

 • Κατάθεση ή Έμβασμα
 • Πιστωτική Κάρτα

Ημερομηνία έναρξης: 27 Νοεμβρίου 2017

Ημερομηνία λήξης: 28 Νοεμβρίου 2017

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 16:00 

 • Υλικό που θα παραλάβετε:

  Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και Έντυπα εφαρμογής πρακτικών Διοίκησης Έργων

 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα )
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Διάρκεια: 12 ώρες
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας

ή απευθυνθείτε στον κ. Γεώργιο Ταταρίδα - Πάλλα, τηλ. 210 6291493 και e-mail: gtataridas@excelixi.org