Απλές κινήσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου για να μειώσετε τα οικιακά έξοδα.

preloader

Οι σημαντικότερες ενεργειακές καταναλώσεις στα ελληνικά σπίτια σήμερα αφορούν στη θέρμανση του χώρου, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, την ψύξη των χώρων κατά τους θερινούς μήνες, τον φωτισμό και τέλος την χρήση ειδικών συσκευών όπως κουζίνες και πλυντήρια. Αν αθροίσουμε τα ποσά που αφορούν τις παραπάνω ενεργειακές καταναλώσεις θα διαπιστώσουμε ότι αφορούν ένα πολύ μεγάλο τμήμα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό κάθε προσπάθεια για τη μείωσή τους είναι φυσικά ευπρόσδεκτη.

Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το κόστος των διαφορετικών μορφών ενέργειας ποικίλουν και μεταβάλλονται ανά περίοδο. Λίγα χρόνια πριν, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ μικρότερη και το κόστος που απαιτούνταν για την θέρμανση των χώρων ήταν για τις περισσότερες οικογένειες όχι ιδιαίτερα σημαντικό. Αντίθετα τότε τους περισσότερους τους απασχολούσε πρωτίστως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε, ενώ οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασαν μικρότερη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι όσο και αν αναζητούμε εναλλακτικά συστήματα, μπορεί να υπάρξει κάποια απρόσμενη αλλαγή που να αλλάξει εντελώς τα σχέδια μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε ολικά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι διάφορες καταναλώσεις στην οικία μας. Στη συνέχεια και σε πρώτη φάση να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να τις περιορίσουμε και σε δεύτερη φάση να εντοπίσουμε τον οικονομικότερο τρόπο για την παραγωγή της απαραίτητης ενέργειας.

Πρωταρχικός σκοπός είναι  να αποκτήσουμε μια ενεργειακά αποδοτική οικία. Ο στόχος αυτός ξεκινάει από το κέλυφος. Στην πράξη αυτό σημαίνει να βελτιώσουμε την θερμομόνωση και να μειώσουμε τις πιθανές θερμικές απώλειες από διάφορα σημεία όπως τα κουφώματα και τα ανοίγματα των θυρών. Το αποτέλεσμα θα είναι μια άμεση μείωση της κατανάλωσης σε ενέργεια θέρμανσης το χειμώνα και ενέργεια ψύξης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Σε δεύτερη φάση επιλέγουμε πιο αποδοτικά συστήματα για τις διάφορες λειτουργίες της οικίας μας. Είτε αυτά αφορούν την θέρμανση και την ψύξη είτε άλλες λειτουργίες, όπως το μαγείρεμα, ή το φωτισμό.  Ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών, επιλέγουμε εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αναβαθμίζοντας έτσι τον συνολικό βαθμό ενεργειακής απόδοσης της οικίας. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση, αναζητούμε τρόπους που να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των υφιστάμενων. Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, πόσο μικρότερη κατανάλωση μπορεί να επιφέρει ένας σωστά ρυθμισμένος καυστήρας σε σχέση με έναν κακορυθμισμένο.

Συνοπτικά:

9  Πρακτικά Βήματα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ακινήτου σας:

  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε μη μονωμένα δώματα και σε τοίχους χωρίς επαρκή ή καθόλου μόνωση.
  2. Αντικατάσταση καυστήρα -λέβητα.
  3. Τοποθέτηση θερμοδιακοπτικών συστημάτων στα θερμαντικά σώματα.
  4. Βελτίωση συστήματος αυτοματισμού θέρμανσης.
  5. Αντικατάσταση κυκλοφορητών παλιάς τεχνολογίας με νέους ηλεκτρονικά ελεγχόμενους υψηλής απόδοσης.
  6. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με καινούργια, τα οποία να διαθέτουν  συντελεστή θερμοπερατότητας τουλάχιστον U=2 W/m2K.
  7. Εύρεση εναλλακτικής μορφής ενέργειας για τη θέρμανση (ηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, φυσικό αέριο, γεωθερμία).
  8. Πρόσθετη κάλυψη εκτεθειμένων χώρων. Παραδείγματος χάριν, χρήση αντιανεμικών τεντών ζελατίνων σε μπαλκόνια και αίθρια.
  9. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.