Έναρξη
10/2018
Διάρκεια
51 ώρες
Περιεχόμενο
17 ενότητες
Εισηγητές
15 top experts
Πληροφορίες
210-6291402

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

O Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου, στην πράξη. Ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. 60 ώρες εκπαίδευσης στους βασικούς άξονες και στις βέλτιστες πρακτικές του Digital Transformation, που θα μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Μονόδρομος για την επιτυχία

Το Digital Transformation αποτελεί τη βασικότερη στρατηγική πρόκληση της σύγχρονης επιχείρησης και καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την ανάπτυξή της, καθώς:

  • αφορά στο νέο πλαίσιο λειτουργίας όλων των τμημάτων
  • δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες και οφέλη
  • δίνει ώθηση στην καινοτομία στις επιχειρήσεις

Ποιοι οδηγούν το Digital Transformation σε έναν οργανισμό

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα στελέχη που καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις για τον επιτυχημένο μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους.

• Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να κατανοήσουν τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τις πρακτικές για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό

• Μεσαία στελέχη που θα κληθούν να υλοποιήσουν σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις

• Συμβούλους επιχειρήσεων που θέλουν να εξειδικευθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
 
• Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το βιογραφικό τους