Ισολογισμός (ΔΛΠΑ) 2012

Οικονομικά Στοιχεία 2012

Ισολογισμός (ΔΛΠΑ) 2013

Οικονομικά Στοιχεία 2013

Ισολογισμός (ΔΠΧΑ) 2014

Οικονομικά Στοιχεία 2014

Ισολογισμός (ΔΠΧΑ) 2015

Οικονομικά Στοιχεία 2015

Οικονομικά Στοιχεία 2016

Οικονομικά Στοιχεία 2017

Οικονομικά Στοιχεία 2018

Οικονομικά Στοιχεία 2019

Οικονομικά Στοιχεία 2020

Οικονομικά στοιχεία 2021

Οικονομικά στοιχεία 2022