Πώς θα επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

Πέρα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ενδιαφέρον να δούμε και ποιες θα είναι για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις...

Αξιολόγηση των ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης.

Καθώς τα δύο τελευταία χρόνια οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εξισώθηκαν με εκείνες του πετρελαίου κίνησης, οι περισσότεροι καταναλωτές στράφηκαν σε άλλες μορφές ενέργειας για την επίτευξη...

Η ορθολογική Περιβαλλοντική Διαχείριση ως εργαλείο για την εξοικονόμηση δαπανών σε μια επιχείρηση

Η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις θεωρείται συχνά μια περιττή πολυτέλεια, ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή. Ωστόσο, η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να έχει...

Ευρωπαϊκή λογοδοσία για όλες τις εταιρείες

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποχρέωση δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από εταιρίες