Περιγραφή Σεμιναρίου:

Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη, μέλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ξεκινά την υλοποίηση του δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης των επιτυχόντων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους.  

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµμα, αφορά τους επιτυχόντες για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συσχέτισης των διαθέσιμων κτημάτων του Ομίλου, με τις προτιμήσεις των υποψηφίων σχετικά με την καλλιέργεια και την περιοχή.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η υποστήριξη των νέων αγροτών στη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παρέχοντας πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης της γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Το πρόγραμμα θα καταλήγει στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε συμμετέχοντα, που θα αποτελέσει τον οδηγό ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος, που ξεκινά στις 03/02/2014 στην Αθήνα, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα όπως η υπεύθυνη γεωργία & το θεσμικό πλαίσιο  αυτής, η ορθολογική διαχείριση πόρων & αποβλήτων, η τυποποίηση και η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση προϊόντων και τα κανάλια διανομής στο εσωτερικό και εξωτερικό, η καινοτομία στην αγροτική επιχειρηματικότητα, η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η διαμόρφωση στρατηγικής, καθώς και η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. Ο σχεδιασμός του προγράμματος, περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση πεδίου, επάνω σε θέματα καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών, για την υλοποίηση των οποίων, ο όμιλος Πειραιώς, συνεργάζεται με την Οργάνωση Γη. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο Κέντρο της Γης, το κέντρο περιβαλλοντικής και κοινωνικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση Γη στο Ίλιον Αττικής.

Το περίγραμμα της ύλης (syllabus) χωρίζεται σε μαθήματα θεωρίας, πρακτικής άσκησης και ενδιάμεσες εργασίες, ενώ ολοκληρώνεται με την υποβολή της τελικής εργασίας, που είναι το ατομικό επιχειρηματικό σχέδιο κάθε νέου αγρότη – επιχειρηματία.

Το σύνολο των εκπαιδευτών / εισηγητών απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, γνώστες και χρήστες των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων.

Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται από τον Όμιλο Πειραιώς.

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 120 ώρες

Θεωρία: 80 ώρες

Πρακτική: 40 ώρες


  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας - Καστρί, Ν.Ερυθραία)
  • Διάρκεια: 120 ώρες
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας