Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, με έμφαση στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας: σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη, πράσινη επιχειρηματικότητα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Οι υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται μέσα από Ολοκληρωμένα Σχολεία και Ακαδημίες και Εστιασμένα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Επιλέξτε από τα παρακάτω για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ανοιχτά Σεμινάρια

Πρόκειται για εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως μικρής διάρκειας, που παρουσιάζουν και αναλύουν σε βάθος το αντικείμενο που πραγματεύονται.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Ακαδημίες

Πρόκειται για ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δομημένα με κατάλληλο τρόπο ώστε να προσφέρουν πλήρη & σφαιρική γνώση του αντικειμένου που πραγματεύονται.