Ανοιχτά Σεμινάρια

Πρόκειται για εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως μικρής διάρκειας, που παρουσιάζουν και αναλύουν σε βάθος το αντικείμενο που πραγματεύονται.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Ακαδημίες

Πρόκειται για ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δομημένα με κατάλληλο τρόπο ώστε να προσφέρουν πλήρη & σφαιρική γνώση του αντικειμένου που πραγματεύονται.