Το Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας έχει ως σκοπό την ενεργή υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην προαγωγή της καινοτομίας στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας που εστιάζει τη δραστηριότητά της η Εξέλιξη. Επιπλέον, στηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ιδιαίτερα στους νέους, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε start ups με δράσεις όπως mentoring, αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ενημερωτικές εκδηλώσεις κλπ.

Η δραστηριότητα του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στηρίζεται στην αξιοποίηση των δικτύων που οικοδομεί η Εξέλιξη εντός και εκτός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Μέσα από αυτά τα δίκτυα δημιουργούνται οι απαραίτητες συνέργειες με τους κατάλληλους φορείς, που διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Εξέλιξης: info@excelixi.org