Το Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας έχει ως σκοπό την ενεργή υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην προαγωγή της καινοτομίας στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας που εστιάζει τη δραστηριότητά της η Εξέλιξη. Επιπλέον, στηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ιδιαίτερα στους νέους, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε start ups με δράσεις όπως mentoring, αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ενημερωτικές εκδηλώσεις κλπ.

Η δραστηριότητα του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στηρίζεται στην αξιοποίηση των δικτύων που οικοδομεί η Εξέλιξη εντός και εκτός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Μέσα από αυτά τα δίκτυα δημιουργούνται οι απαραίτητες συνέργειες με τους κατάλληλους φορείς, που διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία.

Μία από τις πρώτες δράσεις σε αυτόν τον τομέα είναι η υποστήριξη του θεσμού του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο όμιλος Libra για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), στο πλαίσιο της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση των νικητών για τα επόμενα πέντε έτη.

Η Εξέλιξη παρείχε υποστήριξη τόσο στους αιτούντες όσο και στους νικητές του βραβείου. 

Δείτε περισσότερα εδώ

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Εξέλιξης: κ. Λάμπρος Τσιακανίκας, τηλ. 210 6291339, ltsiakanikas@excelixi.org