Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. είχαμε στο μυαλό μας πολύ ξεκάθαρο προσανατoλισμό: να γίνουμε ένας σημαντικός πυλώνας για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα που θα συμβάλλει ενεργητικά στην αλλαγή και την ανασυγκρότηση στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας στους οποίους θα παρέμβει.

Ως οργανισμός επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά συνεργασίες, συνέργειες, δίκτυα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.  Έτσι, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προσέλκυση νέων βιώσιμων πελατών για τον Όμιλο, αλλά και να ενισχύσουμε την πιστότητα και τη βιωσιμότητα των υπαρχόντων, συμπληρώνοντας με σημαντικές υπηρεσίες το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου.

Η Εξέλιξη είναι ένας οργανισμός ανοικτός και σε συνεχή επαφή με το οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αλλά και την κοινωνία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την βασική φιλοσοφία και την κοινωνική υπευθυνότητα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.  Λειτουργεί ως ενεργό μέλος και αρωγός κοινωνικών φορέων, πρωτοβουλιών και δράσεων που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή, τις αρχές και τις αξίες της.


Γιώργος Κατσουράνης
Διευθύνων Σύμβουλος