Πρόεδρος:

Γεωργόπουλος Γιώργος


Αντιπρόεδρος:

Κατσουράνης Γιώργος


Διευθύνων Σύμβουλος:

Κατσουράνης Γιώργος


Μέλη:

                          

Πασχάλης Κωνσταντίνος

Ηλιάδης Στέλιος

Κατραούρας Αντώνης

Αλεξάνδρου Αλκιβιάδης