Είμαστε μια κοιτίδα ανάπτυξης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, που επιδιώκει να γίνει καταλύτης αλλαγών σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Αξιοποιούμε αποτελεσματικά συνέργειες, δίκτυα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Με το ενεργοποιημένο και δεσμευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

Ως οργανισμός επιδιώκουμε:

 • Να καταστούμε σημαντικός πυλώνας για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα
 • Να είμαστε ενεργητικός φορέας αλλαγής και ανασυγκρότησης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας στους οποίους παρεμβαίνει
 • Να αποτελέσουμε έναν βασικό φορέα ενίσχυσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
 • Να καταστούμε κοιτίδα καινοτομίας και δημιουργικότητας
 • Να προάγουμε και να στηρίζουμε την ανάπτυξη της οικονομίας, της γνώσης, της εμπειρίας και της ανθρώπινης επικοινωνίας αξιοποιώντας σωστά την τεχνολογία
 • Να παρέχουμε προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι πιστοποιημένο με το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Committed to Excellence, το οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευση στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του.
 • Να συμβάλλουμε στην πιστότητα και τη βιωσιμότητα των πελατών του Ομίλου
 • Να είμαστε πιστοί στις αρχές και τις αξίες που αντιπροσωπεύει το όνομα και η φήμη του Ομίλου
 • Να είμαστε βιώσιμοι, να αναπτυσσόμαστε υγειώς και να συνεισφέρουμε με κερδοφορία στον Όμιλο
 • Να έχουμε πιστά, ενεργοποιημένα, υπεύθυνα και καλά εκπαιδευμένα στελέχη
 • Να λειτουργούμε με άριστο πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και σεβασμού
 • Να αξιοποιούμε ή να παράγουμε, όπου απαιτείται, συνέργειες που προσθέτουν αξία, οικοδομώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που συνεισφέρουν στην επίτευξη των ευρύτερων επιδιώξεων του οργανισμού και ευθυγραμμίζονται με την αποστολή, τις αρχές και τις αξίες μας
 • Να είμαστε ενεργό μέλος και αρωγός κοινωνικών φορέων, πρωτοβουλιών και δράσεων που προάγουν τις ίδιες αρχές, συνεισφέροντας  και ως επιχείρηση, αλλά και ως υπεύθυνα άτομα μέσα από εθελοντική δράση και προσφορά