Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη προχώρησε στη δημιουργία ενός e-Learning προγράμματος για τον πυλώνα της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Επιλέξτε το πρόγραμμα για να ενημερωθείτε αναλυτικά.