Περιγραφή Σεμιναρίου:

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον, με πολλές αναδυόμενες ευκαιρίες αλλά και απειλές, κάθε παραγωγός για να εξελίξει την αγροτική του εκμετάλλευση σε μία βιώσιμη και εξωστρεφή αγροτική επιχείρηση καλείται να αναπτύξει επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των παραγωγών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη προχώρησε στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος e-Learning, παρέχοντας πρόσβαση στη γνώση σε όλους τους παραγωγούς, εύκολα από το χώρο τους και στο χρόνο που εκείνοι θα επιλέγουν.

Μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας μάθησης, με video και παιχνίδια γνώσεων, οι παραγωγοί θα αποκτήσουν, με τρόπο απλό και κατανοητό, γνώσεις σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας και εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν την επιχείρησή τους.

Σκοπός:

Η συνοπτική και πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών στις βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις δομές και τις πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ώστε να είναι βιώσιμη και πετυχημένη.

Οφέλη:

Με την παρακολούθηση του προγράμματος, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.
  • Να σχεδιάζουν επιχειρηματικά την αγροτική τους εκμετάλλευση, με έμφαση στα στοιχεία που πρέπει να αξιολογούν, ώστε να είναι βιώσιμη.
  • Να διαχειρίζονται με επιτυχία την αγροτική τους επιχείρηση, να ελέγχουν και να διαμορφώνουν τη ρευστότητά τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς, είτε ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης είτε με την εκτροφή των ζώων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Σε υφιστάμενους παραγωγούς που θέλουν να αναπτύξουν την εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τις δομές και πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Σε νέους παραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν σωστά την αγροτική τους εκμετάλλευση, βάζοντας τις βάσεις για μία βιώσιμη αγροτική επιχείρηση.

Ενότητες:

1. Εσωτερικό Περιβάλλον Εκμετάλλευσης
• Ταυτότητα της Εκμετάλλευσης
• Όραμα & Στόχοι
• Πόροι & Ικανότητες
• Ανάλυση SWOT

2. Εξωτερικό Περιβάλλον Εκμετάλλευσης
• Κατηγορίες παραγόντων άσκησης επιρροής
• Στοιχεία κλάδου & Ανταγωνισμός
• Κύκλος ζωής του κλάδου
• Ευκαιρίες & Απειλές

3. Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου
• Σχέδιο marketing
• Τύποι καναλιών διανομής
• Τιμολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών
• Στόχοι πωλήσεων
• Σχέδιο λειτουργίας και διοίκησης

4. Οικονομικό Σχέδιο
• Περιγραφή του οικονομικού σχεδίου
• Κοστολόγηση
• Κερδοφορία & Νεκρό σημείο
• Προϋπολογισμός
• Χρηματοροές
• Χρηματοδότηση

Οι Εισηγητές:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning περιλαμβάνεται στο πακέτο εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους του προϊόντος «EaSI Μικροχρηματοδότηση Αγροτών» της Τράπεζας Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας