Οι χώροι / εγκαταστάσεις του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας "Εξέλιξη" έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως ολοκληρωμένη μονάδα παροχής και φιλοξενίας ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων, καθώς και εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Η αρχική σύλληψη, η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητά του, οδήγησαν στη βράβευση του εμπνευστή του, Αλέξανδρου Τομπάζη, με το πρώτο βραβείο στην 7η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Οι τεχνολογικά προηγμένες υποδομές και οι πολλαπλές δυνατότητες των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία των στελεχών, εξασφαλίζουν την επιτυχία των διοργανώσεων, σε έναν ιδανικό πολυχώρο. Η πλαστικότητα και η προσαρμοστικότητα του χώρου, τον καθιστούν ιδανικό για κάθε είδους εκπαιδευτική και συνεδριακή δραστηριότητα επαγγελματικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. 

Υποδομές:

 • Ένα υπερσύγχρονο αμφιθέατρο 192 + 6 θέσεων
 • Συνεδριακός χώρος συνολικής χωρητικότητας 550 ατόμων
 • 16 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας έως 50 ατόμων
 • 8 αίθουσες Η/Υ χωρητικότητας έως 30 ατόμων

Οι υποδομές της Εξέλιξης είναι ιδανικές για την επιτυχημένη διεξαγωγή:

 • Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Συνεδρίων
 • Εταιρικών εκδηλώσεων
 • Παρουσιάσεων προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Διαλέξεων
 • Εταιρικών συναντήσεων

Κάτοψη Επιπέδου: 0

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
"ΑΘΗΝΑ"
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
105
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ CONFERENCE HALL 1 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
107
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
106
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
105
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
104
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
101
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
102
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
103
multiuse

Κάτοψη Επιπέδου: 1

 • ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΙΘΟΥΣΕΣ Η/Υ
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 • ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ 204*
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,70
 • Εμβαδόν: 30,78 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με τη ΔΗΜΗΤΡΑ 203.
 • ΔΗΜΗΤΡΑ 203-204
 • Διαστάσεις Πλάτος: 5,40 Μήκος: 12,30 Εμβαδόν: 66,42
 • Χωρητικότητα Θεατρική: 50 Σχολική: 30 Σχήμα Π: 25
ΔΗΜΗΤΡΑ 203*
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 6,50
 • Εμβαδόν: 35,10 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 18
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με τη ΔΗΜΗΤΡΑ 204.
 • ΔΗΜΗΤΡΑ 203-204
 • Διαστάσεις Πλάτος: 5,40 Μήκος: 12,30 Εμβαδόν: 66,42
 • Χωρητικότητα Θεατρική: 50 Σχολική: 30 Σχήμα Π: 25
ΔΗΜΗΤΡΑ 202*
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,30
 • Μήκος: 5,25
 • Εμβαδόν: 27,83 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 8
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με τη ΔΗΜΗΤΡΑ 201.
 • ΔΗΜΗΤΡΑ 201-202
 • Διαστάσεις Πλάτος: 11,20 Μήκος: 5,30 Εμβαδόν: 59,36
 • Χωρητικότητα Θεατρική: 50 Σχολική: 30 Σχήμα Π: 25
ΔΗΜΗΤΡΑ 201*
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,30
 • Μήκος: 5,95
 • Εμβαδόν: 31,54 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με τη ΔΗΜΗΤΡΑ 202.
 • ΔΗΜΗΤΡΑ 201-202
 • Διαστάσεις Πλάτος: 11,20 Μήκος: 5,30 Εμβαδόν: 59,36
 • Χωρητικότητα Θεατρική: 50 Σχολική: 30 Σχήμα Π: 25
ΔΗΜΗΤΡΑ 205
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 6,98
 • Μήκος: 7,40
 • Εμβαδόν: 51,65 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 45
 • Σχολική: 25
 • Σχήμα Π: 15
ΔΗΜΗΤΡΑ 206
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 6,90
 • Μήκος: 7,55
 • Εμβαδόν: 52,10 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 45
 • Σχολική: 25
 • Σχήμα Π: 15
ΔΗΜΗΤΡΑ 207
1ος όροφος – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 6,92
 • Μήκος: 7,50
 • Εμβαδόν: 51,90 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 45
 • Σχολική: 25
 • Σχήμα Π: 15
ΘΑΛΗΣ 205
1ος όροφος – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,80
 • Εμβαδόν: 32,00 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 15 + 1 Η/Υ
ΘΑΛΗΣ 204
1ος όροφος – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 11,80
 • Εμβαδόν: 64,00 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 17 + 1 Η/Υ
ΘΑΛΗΣ 203
1ος όροφος – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,80
 • Εμβαδόν: 31,00 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 14 + 1 Η/Υ
ΘΑΛΗΣ 202
1ος όροφος – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 7,00
 • Μήκος: 7,50
 • Εμβαδόν: 51,00 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 19 + 1 Η/Υ
ΘΑΛΗΣ 201
1ος όροφος – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 7,00
 • Μήκος: 16,00
 • Εμβαδόν: 109,00 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 29 + 1 Η/Υ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
JEAN MONET
 • Χωρητικότητα 192 +6 άτομα
ΑΡΤΕΜΙΣ 105
Επίπεδο 0 – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 7,40
 • Μήκος: 8,20
 • Εμβαδόν: 60,68 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 20 + 1 Η/Υ
ΑΡΤΕΜΙΣ 106
Επίπεδο 0 – δεξιά πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 8,34
 • Μήκος: 8,90
 • Εμβαδόν: 74,22 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 50
 • Σχολική: 34
 • Σχήμα Π: 24
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 102
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 8,10
 • Μήκος: 7,62
 • Εμβαδόν: 61,72 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 45
 • Σχολική: 25
 • Σχήμα Π: 20
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 101
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 7,40
 • Μήκος: 8,20
 • Εμβαδόν: 60,68 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 32 + 1 Η/Υ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 103
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 8,20
 • Μήκος: 7,24
 • Εμβαδόν: 59,37 τ.μ.
 • Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχολική διάταξη 23 + 1 Η/Υ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 107*
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,67
 • Εμβαδόν: 30,62 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με την αίθουσα ΠΥΘΑΓΟΡΑ 106.
 • Διαστάσεις ΠΥΘΑΓΟΡΑ 106-107: Πλάτος 5,40 Μήκος 11,53 Εμβαδόν 62,26
 • Συνολική Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 50
 • Σχολική: 30
 • Σχήμα Π: 20
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 106*
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,86
 • Εμβαδόν: 31,64 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με την αίθουσα ΠΥΘΑΓΟΡΑ 107.
 • Διαστάσεις ΠΥΘΑΓΟΡΑ 106-107: Πλάτος 5,40 Μήκος 11,53 Εμβαδόν 62,26
 • Συνολική Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 50
 • Σχολική: 30
 • Σχήμα Π: 20
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 105*
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,80
 • Εμβαδόν: 31,32 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με την αίθουσα ΠΥΘΑΓΟΡΑ 104.
 • Διαστάσεις ΠΥΘΑΓΟΡΑ 104-105: Πλάτος 5,40 Μήκος 11,60 Εμβαδόν 62,64
 • Συνολική Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 50
 • Σχολική: 30
 • Σχήμα Π: 20
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 104*
Επίπεδο 0 – αριστερή πτέρυγα
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 5,40
 • Μήκος: 5,80
 • Εμβαδόν: 31,32 τ.μ.
 • Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 25
 • Σχολική: 15
 • Σχήμα Π: 10
 • * Υπάρχει η δυνατότητα συνένωσης με την αίθουσα ΠΥΘΑΓΟΡΑ 105.
 • Διαστάσεις ΠΥΘΑΓΟΡΑ 104-105: Πλάτος 5,40 Μήκος 11,60 Εμβαδόν 62,64
 • Συνολική Χωρητικότητα ανά διάταξη:
 • Θεατρική: 50
 • Σχολική: 30
 • Σχήμα Π: 20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

m2

Θεατρική

Σχολική

Σχήμα Π

Cocktail

ΑΘΗΝΑ IA

111,72
100
55
34
110

ΑΘΗΝΑ IB

123,19
135
60
35
120

ΑΘΗΝΑ IAB

 

234,91

 

250
130
70
240

ΑΘΗΝΑ IIA

73,36
80
35
20
75

ΑΘΗΝΑ IIB

126,88
110
50
30
100

ΑΘΗΝΑ IIAB

202,25
190

 

85

 

55
180

ΑΘΗΝΑ I+IIAB

527,34
550
264
-
550
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Κάτοψη Επιπέδου 0
 • Διαστάσεις αίθουσας:
 • Πλάτος: 7.60
 • Μήκος: 4.10
 • Εμβαδόν: 31.16 τ.μ.
 • Χωρητικότητα: 20 άτομα
 • Η αίθουσα διαθέτει σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα και teleconference
-->