Πτυχιούχος Γεωπόνος

Master σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η Ιουλία Δροσινού είναι γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπου συντόνιζε την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούσαν τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ). Για πολλά χρόνια ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή του επιδοτούμενου προγράμματος της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν θέματα όπως νέα ΚΑΠ, πιστοποιημένη γεωργία, φυσικό περιβάλλον και αγροτική βιοποικιλότητα και αειφορία των βιοκαυσίμων.


Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους
  • 120 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη