Πτυχιούχος Βιολόγος

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό.

Από το 1987 έως το 2012 εργάσθηκε σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα προστασίας της βιοποικιλότητας σε Ερευνητικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 

Εργάζεται στον Όμιλο Πειραιώς, στην Οργανωσιακή Μάθηση Ανθρώπινου Δυναμικού και την Εξέλιξη Α.Ε., από το 2012, ως learning consultant, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα περιβαλλοντικά και αγροτικά ζητήματα.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους
  • 120 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη