Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η Digital Transformation Academy in Retail είναι η πρώτη ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική Ακαδημία στην Ελλάδα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου. Η "Εξέλιξη" σε συνεργασία με την eSkills Center, και την υποστήριξη της Beiersdorf Hellas, δημιούργησαν ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός,  αφορά το νέο πλαίσιο λειτουργίας όλων των τμημάτων ενός οργανισμού, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών. Πλαισιώνεται από αλλαγές σε δεξιότητες, διαδικασίες, επιχειρησιακά συστήματα & εργαλεία, επιχειρηματικά μοντέλα, οργανωτικές δομές και εταιρική κουλτούρα. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μιας επιχείρησης αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την ανάπτυξή της.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ο συντονισμός και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται από τον Παναγιώτη Γκεζερλή, ιδρυτή της eSkills Center & CEO της Convert Group eBusiness Consulting, καταξιωμένο στέλεχος του χώρου, ο οποίος έχει επιμεληθεί την εκπαίδευση εκατοντάδων στελεχών στην e-Academy και στο eBusiness γενικότερα.

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ανώτερων στελεχών, σε θεωρία, εργαλεία και σύγχρονες πρακτικές του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Οι αλλαγές που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες και οφέλη για τους οργανισμούς που θα κατανοήσουν και υιοθετήσουν πρώτοι τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού και θα την εφαρμόσουν αποτελεσματικά στις εσωτερικές δομές τους.  

Μέσα από 60 ώρες εκπαίδευσης αναλύονται σε βάθος οι βασικοί άξονες και οι τεχνικές του Digital Transformation, που θα προετοιμάσουν τα στελέχη για τη λήψη των σωστών αποφάσεων κάνοντας την επιχείρησή τους ανταγωνιστική και επιτυχημένη.

Οφέλη:

Άμεση απόκτηση γνώσεων και μελέτη βέλτιστων πρακτικών, μέσα από μία προσεκτικά δομημένη και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι συμμετέχοντες να:

 • κατανοήσουν τη στρατηγική σημασία του Digital Transformation και τον τρόπο αντιμετώπισης των σχετικών προκλήσεων ώστε οι επιχειρήσεις τους να παραμένουν βιώσιμες
 • αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας καθολικής Digital κουλτούρας στον οργανισμό τους και να επιλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους διάχυσής της
 • εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και τα business models που οδηγούν το Digital Transformation στον κλάδο τους
 • σχεδιάσουν και υποστηρίξουν τις προσαρμογές που απαιτούνται σε οργανωτικές δομές, ρόλους, συστήματα, διαδικασίες & business models
 • θέσουν τους στόχους και να σχεδιάσουν ένα ρεαλιστικό πλάνο Digital Transformation
 • δώσουν ώθηση στην καινοτομία στον οργανισμό τους

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, με δραστηριότητα σε  Retail και Wholesale, που αναζητούν υποστήριξη ώστε να οδηγήσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Συγκεκριμένα σε: 

 • Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να κατανοήσουν τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τις πρακτικές για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Μεσαία στελέχη που θα κληθούν να υλοποιήσουν στρατηγικές αποφάσεις
 • Συμβούλους επιχειρήσεων που θέλουν να εξειδικευθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το βιογραφικό τους

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

 • Welcome to Digital Transformation in Retail [1,5 ώρες] - Π. Γκεζερλής, CEO, Convert Group
 • Introduction to Digital Transformation in Retail [1,5 ώρες] -  Γ. Κριτσωτάκις, Senior Manager, Accenture: τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σε τι αφορά και ποια τα οφέλη του για τις εταιρίες
 • Digital Transformation in Wholesale B2B Collaboration [3 ώρες] - W. Δράκος, Γενικός Διευθυντής, IMPACT: ψηφιακές μέθοδοι συνεργασίας και αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων
 • Digital Transformation & Logistics [3 ώρες] - Σ. Ανδριανόπουλος, Executive Coach, Planning: σύγχρονες προσεγγίσεις στα logistics για wholesale/retail που βασίζονται κυρίως στη χρήση της τεχνολογίας και βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα του οργανισμού σε όλους τους τομείς
 • Digital Marketing [3 ώρες] - Ν. Βαρβαδούκας, Growth Consultant: στρατηγική και εργαλεία Digital Marketing που κάθε οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει για branding & πωλήσεις
 • Mobile Marketing & Proximity Marketing in Retail [3 ώρες] - Θ. Μουλός, CEO, Growth RocksMobile marketing, ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα κανάλια διάδρασης με τον καταναλωτή
 • e-Commerce [3 ώρες] - Π. Γκεζερλής, CEO, Convert Groupανάπτυξη του οργανισμού μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου με παρουσίαση πλατφορμών, e-Commerce Operations, P&L 3ετίας και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για κερδοφορία online
 • Using Digital for cross-border sales [3 ώρες] - Μ. Κουμαντάκης, Head of Consulting, Convert Groupτρόποι και μέσα για την εξαγωγή των προϊόντων των επιχειρήσεων στο wholesale & retail μέσω της δικής τους οnline παρουσίας ή τρίτων πλατφορμών (Amazon, Alibaba κ.α.)
 • Instore Technologies for a Digital Experience [3 ώρες] - Ι. Καταρόπουλος, Digital Director, ΓΡΗΓΟΡΗΣ: τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του καταναλωτή μέσα στο κατάστημα
 • Big Data in Retail [3 ώρες] - Γ. Γρηγοριάδης, CEO, Baresquare: τρόποι και εργαλεία με τα οποία ο σύγχρονος οργανισμός μπορεί να συλλέξει, επεξεργαστεί και αξιοποιήσει, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τους τεράστιους όγκους δεδομένων που παράγει η εμπορική δραστηριότητα
 • Change Management towards Digital [3 ώρες] - Γ. Σπυρόπουλος, Founder, Octane Management: πως σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι αλλαγές προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ομάδες και δομές που αντιστέκονται
 • Digital Transformation in CRM [3 ώρες] - Α. Γαλανής, Business Development Director, QIVOS: το CRM αναβαθμίζεται με digital εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους campaign management για μεγαλύτερη πιστότητα
 • Customer Experience in the Digital Era [3 ώρες] - Β. Κοτσώνης, CEO, e-satisfaction: εργαλεία και μέθοδοι που συλλέγουν δεδομένα ικανοποίησης πελατών και πως αυτά αξιοποιούνται για βελτίωση της εμπειρίας των πελατών
 • e-HR [3 ώρες] - Θ. Χριστοφίδης, Ιδρυτής, HR//Bold: digital εργαλεία  και σύγχρονες μέθοδοι που χρειάζεται ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης
 • Roles & People Management in the Digital Ecosystem [3 ώρες]: πως αλλάζουν οι ρόλοι και τι προκλήσεις θα αντιμετωπίσει ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε ένα οργανισμό που μετασχηματίζεται ψηφιακά
 • Business Planning for an eBusiness [3 ώρες] - Π. Γκεζερλής, CEO, Convert Group: δημιουργία P&L 3ετίας σε μία ηλεκτρονική επιχείρηση, βασισμένο σε digital data
 • Digital Tools for Your Business [3 ώρες] - Π. Γκεζερλής, CEO, Convert Group: ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την παραγωγικότητα στο γραφείο

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (ενδεικτικά, πρόγραμμα προηγούμενης διοργάνωσης)

Τρόπος Εκπαίδευσης:

 • 51 ώρες classroom training

Κόστος προγράμματος:

 • € 1500 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στη διεκπεραίωση των διαδικασιών Εγγραφής Επιχείρησης και Υποβολής Προγράμματος στο Σύστημα του ΟΑΕΔ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ταταρίδα Γιώργο, gtataridas@excelixi.org.

Τρόποι Πληρωμής - Εξόφλησης

Κατάθεση ή Έμβασμα, ή 

Πιστωτική Κάρτα με δυνατότητα εξόφλησης έως και 3 μηνιαίες άτοκες δόσεις

 • Υλικό που θα παραλάβετε:

  Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή

 • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας - Καστρί, Ν.Ερυθραία)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης, κατόπιν τελικής εξέτασης με in-class multiple choice test σε όλα τα μαθήματα

 • Διάρκεια: 51 ώρες
 • 1500
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας

ή απευθυνθείτε στο e-mail: info@excelixi.org