Δρ. Γιωργής Ι. Κριτσωτάκις

Ο Γιωργής Κριτσωτάκις είναι επικεφαλής του τμήματος Management Consulting Practice της Accenture Communications & Media verticals, με έδρα το γραφείο της Αθήνας. Ο κύριος Κριτσωτάκις έχει πάνω από 12 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στη Στρατηγική και Οργανωσιακή Επιχειρησιακή Συμβουλευτική, ενώ τελευταία ασχολείται με τις πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation). Πριν από την δραστηριότητά του στο γραφείο της Αθήνας, εργαζόταν στο γραφείο της Accenture στο Λονδίνο. Υλοποιεί συχνά εισηγήσεις σε θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing Management καθώς και μεταπτυχιακού MBA με έμφαση στη Διαχείριση Καινοτομίας και Νέων Επιχειρήσεων, ενώ  διαθέτει και διδακτορικό Ph.D. στον τομέα του Strategic Management.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Transformation Academy in Retail
  • 51 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη