Ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Baresquare, μιας εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες Digital και Web Analytics σε εταιρείες διεθνώς. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το Vlerick Business School, που εδρεύει στο Βέλγιο. Έχει εργαστεί ως Senior Web Analyst στη Sony Europe στις Βρυξέλλες.

Digital, Transformation, Academy, Retail, Excelixi, Εξέλιξη

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Transformation Academy in Retail
  • 51 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη