Ο William Δράκος είναι κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου Information Technology από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα μεταξύ άλλων εργάστηκε στον τομέα του eBusiness Project Management & Development του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN) την τετραετία 1994-1998. Η ενασχόλησή του με το eBusiness ουσιαστικά στην εδραίωση του κλάδου ηλεκτρονικού επιχειρείν στην ελληνική αγορά ήταν καθοριστική για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα και την ίδρυση της εταιρίας Impact Information Systems, στην οποία εργάζεται μέχρι και σήμερα κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Η εταιρία Impact Information Systems, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, αυτόματης καταχώρησης EDI και άλλων υπηρεσιών, έχοντας αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια την εμπιστοσύνη μεγάλων εταιριών από όλους τους κλάδους της ελληνικής αλλά και διεθνούς αγοράς.


Digital, Transformation, Academy, Retail, Excelixi, Εξέλιξη

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Transformation Academy in Retail
  • 51 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη