Ο Θεόδωρος Μούλος έχει δεκαετή εμπειρία στη διαχείριση επιτυχημένων και επικερδών software προϊόντων. Αυτή τη στιγμή, είναι ο CEO της GrowthRocks και Πρόεδρος της Viral Loops. Καθ’ όλη του την καριέρα έχει λάβει διοικητικές θέσεις σε εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει σημαντικές επιχειρηματικές δεξιότητες. Έχει λάβει σπουδάσει Λογιστική, Πληροφορική και είναι κάτοχος MBA.


Moulos

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Transformation Academy in Retail
  • 51 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη