Ο Ιάσων Καταρόπουλος, με την πολυετή πορεία του στην ATCOM από το 2003, έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εξέλιξη μερικών εκ των μεγαλύτερων Ελληνικών websites.

Από τις αρχές του 2017, είναι Director στο MOCTA, business unit της ATCOM, το οποίο συμβουλεύει οργανισμούς στην πορεία της ψηφιακής τους μεταμόρφωσής και υλοποιεί τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες.

Είναι founder και partner στο Reportbrain. Το Reportbrain είναι ένα knowledge engine το οποίο ενισχύει την επιτυχία των αποφάσεων.


Digital, Transformation, Academy, Retail, Excelixi, Εξέλιξη

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Transformation Academy in Retail
  • 51 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη