5 βασικές κινήσεις για επιχειρηματίες σε περίοδο ύφεσης.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρείν στην Ελλάδα είναι ότι οι δυνατότητες επιδότησης (κρατικής ή κοινοτικής), δανειοδότησης, ή άλλων μορφών τυπικής χρηματοδότησης έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Τα 12 βασικά σημεία που πρέπει να περιέχει ένα Business Plan

Ο σκοπός ενός business plan είναι να περιγράψει τους στόχους μιας επιχείρησης από την αρχική στιγμή της λειτουργίας της (ή την στιγμή την οποία συγγράφεται), να δώσει μια πρόβλεψη για την πορεία της και να προδιαγράψει τα βήματα που...

Πέντε σημαντικά εργαλεία marketing για μικρές επιχειρήσεις.

Το marketing χρειάζεται αρκετές γνώσεις και χρόνο σχεδιασμού για να είναι αποτελεσματικό και όταν το budget είναι περιορισμένο, πράγμα που ισχύει για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να δυσκολεύει έναν επιχειρηματία.

Στο 55% πλέον οι «ηθικοί καταναλωτές»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας της Nielsen για την εταιρική υπευθυνότητα, το 55% των καταναλωτών παγκοσμίως είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες κοινωνικά υπεύθυνες...

Πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μια σημαντική χρηματοδοτική ευκαιρία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)...

10 λάθη που πρέπει να αποφύγετε στα social media

H παρουσία μιας εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μάρκετινγκ αλλά και της εξυπηρέτησης των πελατών της. Τα social media προσφέρουν...

Ασφάλεια της εργασίας και πρόληψη ατυχημάτων: υλοποίηση για μικρές επιχειρήσεις.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί στόχο για κάθε υγιή επιχείρηση. Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει δύο πτυχές. Πρώτον, την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία και τους διάφορους σχετικούς κανονισμούς.