Το "Μουντιάλ" των εξαγωγών και οι "πρωταθλητές" της εξωστρέφειας

preloader

Υποχώρηση του συνόλου των εξαγωγών, αλλά και θετικά μηνύματα από σημαντικούς κλάδους παραγωγής, καθώς και αγορές με αυξημένη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα καταγράφει η τριμηνιαία ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), για την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2014.

Με βάση την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών επί των προσωρινών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-ΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά -3,2% στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 6,28 δισ. ευρώ από 6,49 δισ. ευρώ. Αν ωστόσο, εξαιρεθούν στον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή, η μείωση των εξαγωγών για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014, είναι μεγαλύτερη και διαμορφώνεται στο -4,7%.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, η Πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, τόνισε ότι "η επιβεβαίωση της κόπωσης των εξαγωγών συμπίπτει με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία γίνεται λόγος για τη θετική προοπτική των ελληνικών εξαγωγών, σε περίπτωση απελευθέρωσης εξωστρεφούς δυναμικού, με την άρση των αντικινήτρων, διοικητικής και γραφειοκρατικής φύσης, Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί την τελευταία διετία στη χώρα σε επίπεδο διευκόλυνσης του εξωτερικού της εμπορίου και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί στοιχεία για εν δυνάμει αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 30%, ήτοι κατά 16 δις ευρώ περίπου, τα οποία κατατέθηκαν για πρώτη φορά στο πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΕ.

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν κατά 109% στη δεκαετία 2004-2013 και κατά 56,6% στην 5ετία 2009-2013, πριν ακόμη υλοποιηθούν οι σημαντικές αυτές μεταρρυθμίσεις, όπως καταγράφονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ), αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το κρίσιμο ζήτημα της ρευστότητας της αγοράς. Το ζητούμενο, λοιπόν, μετά την αδιαμφισβήτητη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, που προβάλλονταν –προ κρίσης- ως βασικός παράγοντας ελλιπούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και μετά τη διεθνή πιστοποίηση επιτυχημένης υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, από τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την απλοποίηση του πλαισίου εξαγωγικής δραστηριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις διευκόλυνσης πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες γραμμές χρηματοδότησης με ανταγωνιστικό κόστος, σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και να μειωθούν βάρη από τη φορολογία, το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και το κόστος ενέργειας. Ο συνδυασμός αυτών μεταρρυθμίσεων και αυτών των αναπτυξιακών κινήτρων είναι που θα απελευθερώσει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και θα επιτρέψει όχι μόνο την αύξηση κατά 30% των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τον εκ νέου υπερδιπλασιασμό τους στα επίπεδα του 50% του ΑΕΠ, στόχο που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στους Έλληνες Εξαγωγείς".

Ο χάρτης των εξαγωγών
Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, στο πρώτο τρίμηνο του 2014 οι μεταβολές ως προς τους κύριους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Ακολουθούν κατά σειρά η Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και στην 6η θέση είναι το Γιβραλτάρ (που αποτελεί έδρα off shore ξένων εμπορικών επιχειρήσεων), ενώ στην 7η θέση βρίσκεται ο Εφοδιασμός Πλοίων από Τρίτες Χώρες. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Αίγυπτος η οποία αποτελεί νέα είσοδο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στους δέκα σημαντικότερους προορισμούς .

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (27) εμφανίζουν οριακή μείωση (-0,7%) και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν το 44,5% των συνολικών εξαγωγών. Πτωτική πορεία καταγράφεται για τις εξαγωγές προς τη Β.Αμερική κατά -15%, προς τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (-3,3%), προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, -2,4%) και προς την Ινδία (-4,1%). Μεγάλης έκτασης μειώσεις παρατηρούνται στα μεγέθη των εξαγωγών προς την Κίνα κατά -50,4% και προς τη Λατινική Αμερική (-70,4%) κυρίως λόγω μεγάλης μείωσης των εξαγωγών προς Βραζιλία.

Αντίθετα, αύξηση καταγράφεται στις εξαγωγές προς τα Βαλκάνια κατά 9,4%, προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) (5,5%), προς τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (6,1%), προς τις Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) (37,6%) και προς τη ΝΑ Ασία κατά 5,9%. 

πηγή EMEA.gr, 18/6/2014