Τα 12 βασικά σημεία που πρέπει να περιέχει ένα Business Plan

preloader

Ο σκοπός ενός business plan είναι να περιγράψει τους στόχους μιας επιχείρησης από την αρχική στιγμή της λειτουργίας της (ή την στιγμή την οποία συγγράφεται), να δώσει μια πρόβλεψη για την πορεία της και να προδιαγράψει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο περιβάλλον στο οποίο κινείται. Μπορεί η δημιουργία και συγγραφή ενός ολοκληρωμένου business plan να φαντάζει κάτι δύσκολο και πολύπλοκο, όμως αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Η πολυπλοκότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης. Γενικά όμως, πρόκειται για μια συγκεκριμένη τυποποιημένη διαδικασία, αρκεί φυσικά να γνωρίζει κάποιος την δομή που οφείλει να ακολουθήσει.

Μια συνοπτική δομή ενός γενικού επιχειρηματικού σχεδίου -το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα σε κάθε μικρή επιχείρηση- είναι η εξής:


 • Περιεχόμενα: Στα περιεχόμενα αναγράφονται οι ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Στοιχεία Επιχείρησης: Επωνυμία, κλάδος δραστηριότητας, αντικείμενο εργασιών, έτος Ίδρυσης, νομική Μορφή Επιχείρησης.
 • Στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου: Ο τίτλος του και μια σύντομη περιγραφή του.
 • Στόχοι επιχείρησης: Περιγράφονται οι στόχοι της επιχείρησης τα επόμενα έτη και ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Προϊόν ή υπηρεσία: Εδώ περιγράφεται το προϊόν ή η υπηρεσία που παράγει ή προσφέρει η επιχείρηση.
 • Αγορά: Περιγράφεται η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και τι κομμάτι αυτής θέλει να διεκδικήσει.
 • Πολιτική marketing. Περιγράφονται οι στόχοι marketing και η εμπορική πολιτική για τα προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας καθώς και οι προωθητικές ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του προϊόντος και το κόστος τους.
 • Τρόποι χρηματοδότησης: Αναλύονται οι τρόποι χρηματοδότησης των διάφορων ενεργειών που περιγράφονται στο σχέδιο.
 • Παραγωγική διαδικασία: Παρατίθενται οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την δημιουργία του προιόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.
 • Καινοτομία: Παρατίθενται στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας τα οποία ενσωματώνει η επιχείρηση στο υπό ανάπτυξη επιχειρηματικό σχέδιο
 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία. Εδώ αναλύονται όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.
 • Συμπεράσματα: Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το επιχειρηματικό σχέδιο.


Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι αναπόσπαστο στοιχείο αιτήσεων για  ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα ή άλλων κινήσεων για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, είναι χρήσιμο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην σύνταξή τους. Αν η εταιρεία είναι καινούρια και οι μέτοχοι δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι θεμιτό και αναμενόμενο να χρησιμοποιείται κάποιος εξωτερικός σύμβουλος με εμπειρία πάνω στο αντικείμενο, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη και η ενεργός συμμετοχή των στελεχών της επιχείρησης, που γνωρίζουν καλύτερα από όλους το αντικείμενο και το όραμά της.

Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, αντλώντας από την τεχνογνωσία του Ομίλου Πειραιώς στη σύνταξη και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου για την επιχείρησή σας.