Οι νέοι της Ευρώπης "γυρίζουν την πλάτη" στις startups και την τεχνολογία

preloader

Έρευνα κοινής γνώμης ανάμεσα σε Ευρωπαίους ηλικίας 16-30 ετών από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης πραγματοποίησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έρευνα έθεσε ερωτήματα πάνω σε πέντε θέματα.

Τα σημαντικότερα ευρήματα περιλαμβάνουν:
1. Νέοι και απασχόληση
Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες νιώθουν ότι οι νέοι στις χώρες τους έχουν περιθωριοποιηθεί και αποκλειστεί από την οικονομική και κοινωνική ζωή λόγω της κρίσης (57%). Αν και η απόλυτη πλειοψηφία (55%) θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα τους είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών-μελών.

Το 43% των νέων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουλέψουν, να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική σε χώρα της ΕΕ εκτός της πατρίδας τους, ενώ το 26% απάντησε ότι εξαναγκάζεται να το κάνει λόγω της κρίσης. Οι νέοι όμως δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ενθουσιώδεις απέναντι στην επιχειρηματικότητα, καθώς πάνω από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία δική τους επιχείρηση.

2. Ψηφιακή επανάσταση
Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο ψηφιακός τομέας δεν ελκύει αρκετά τους νέους ως επαγγελματική προοπτική, παρότι περιμένουν να δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στα επόμενα χρόνια.

Παρότι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, οι νέοι Ευρωπαίοι είναι "διχασμένοι" σε ό,τι αφορά στο δημοκρατικό τους ρόλο: το 46% πιστεύει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αντιπροσωπεύουν μία πρόοδο στη δημοκρατία, ενώ το 41% απαντούν ότι αποτελούν κίνδυνο.

3. Μέλλον της ΕΕ
Το 70% των νέων Ευρωπαίων θεωρούν ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ είναι πλεονέκτημα, σε σχέση με τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Επιπλέον, θεωρούν ότι η ψήφος στις Ευρωεκλογές είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμμετάσχουν στα κοινά της ΕΕ, ενώ ακολουθεί με 35% η υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη μέσω ατομικών πράξεων.

4. Βιώσιμη ανάπτυξη
Μεγάλα ποσοστά των νέων Ευρωπαίων (74%) έχουν υιοθετήσει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καταλαμβάνει με ευκολία (71%) τη λίστα των λύσεων που οι νέοι Ευρωπαίοι θεωρούν ως τους πιο αποτελεσματικούς για την ενεργειακή αυτονόμηση της Ευρώπης.

5. Ευρωπαϊκές αξίες
Ως πρώτη προτεραιότητα, οι νέοι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα (51%), την ελευθερία του λόγου (41%) και την ισότητα των φύλων (40%).

Το 57% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η γενιά τους θα δουν την επίτευξη της πραγματικής ισότητας των φύλων, ενώ το 42% έχει αντίθετη άποψη.

Πηγή: www.emea.gr, 05/05/2014