5 βασικές κινήσεις για επιχειρηματίες σε περίοδο ύφεσης.

preloader

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο σύγχρονο επιχειρείν στην Ελλάδα είναι ότι οι δυνατότητες επιδότησης (κρατικής ή κοινοτικής), δανειοδότησης, ή άλλων μορφών τυπικής χρηματοδότησης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η επιβίωση μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά πλέον βασίζεται πρώτα στον αγώνα της να διατηρήσει και να αυξήσει την πελατειακή της βάση και δεύτερον στην προσπάθειά της να βελτιώσει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες εισροών - εκροών. Στο δεύτερο σκέλος,  μεγάλο ρόλο παίζει ο έλεγχος και περιορισμός -όπου είναι δυνατόν- των εξόδων. Είναι περίεργο αλλά σε περιόδους μεγάλης ανάπτυξης και οικονομικής ευφορίας είναι λίγοι εκείνοι που δίνουν σημασία σε αυτό το κομμάτι. Όταν όμως η κατάσταση δυσκολεύει, τότε οι επιχειρήσεις στρέφονται και στον τομέα της επονομαζόμενης διοικητικής μέριμνας προσπαθώντας να δουν ποια σημεία και ποιους τομείς μπορούν να βελτιώσουν. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

  • Αναδιαπραγμάτευση με υφιστάμενους συνεργάτες και προμηθευτές.  Είναι ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας και να τους θέσουμε τα νέα οικονομικά δεδομένα. Κανείς δεν θέλει να χάσει έναν καλό συνεργάτη, οπότε οι περισσότεροι εξ αυτών –όταν φυσικά μπορούν- θα προσφέρουν καλύτερες τιμές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία στεγάζεται η εταιρεία, προμηθευτές πρώτων υλών, εργολάβοι τεχνικών έργων, προμηθευτές εξοπλισμού, πάροχοι ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης.

  • Εύρεση νέων και αξιόπιστων συνεργατών. Όταν η αναδιαπραγμάτευση δεν επιτυγχάνεται, τότε τολμάμε και αναζητάμε νέους συνεργάτες. Ο ανταγωνισμός στις αγορές των συνεργατών μας είναι πιθανότατα έντονος κι αυτό οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε φροντίζοντας πάντα να προδιαγράψουμε με όσο πιο μεγάλη ακρίβεια μπορούμε. Η εποχή μας πλέον επιβραβεύει αυτούς που προσφέρουν ποιότητα, χαμηλή τιμή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Αυτούς επιλέγουμε σαν συνεργάτες της επιχείρησής μας.
  • Έλεγχος των καθημερινών εξόδων λειτουργίας. Είναι εντυπωσιακό πόσο μπορεί να επιβαρύνει μια επιχείρηση η απουσία ελέγχου σε βασικά έξοδα λειτουργίας. Ελέγχουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις, μειώνουμε  την κατανάλωση χαρτιού, αποτυπώνουμε  όλα ή όσα μπορούμε περισσότερα από τα έξοδα που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Μάλλον θα εκπλαγούμε από τη μείωση που θα διαπιστώσουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε.
  • Εφαρμογή λιτής διαχείρισης. Στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως αλλά και στις μικρότερες, με την εφαρμογή πολύπλοκων συστημάτων διοίκησης εμφανίζεται το φαινόμενο της μεγέθυνσης της γραφειοκρατίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου αναπτύχθηκαν από τους Ιάπωνες οι αρχές της λιτής διαχείρισης (lean management). Πρόκειται για την συστηματική εξάλειψη κάθε περιττού από όλες τις πτυχές της δραστηριότητας ενός οργανισμού. Σαν περιττό ορίζουμε κάθε σπατάλη πόρων όταν αυτή δεν οδηγεί απευθείας σε αξία που να γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη.
  • Συμμετοχή του προσωπικού στο όραμα της επιχείρησης. Κάθε προσπάθεια από τις παραπάνω μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία αν δεν ενστερνισθεί την προσπάθεια και το όραμα το προσωπικό της επιχείρησης. Σε αυτό φυσικά θα πρέπει να συμβάλλει και ο επιχειρηματίας, δρώντας ανάλογα και δίνοντας το καλό παράδειγμα. Διοίκηση δια του παραδείγματος δεν είναι απλώς ένας εναλλακτικός τρόπος διοίκησης, είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης.