Το Kastri Hotel, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, στο πλαίσιο των ενεργειών για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας του στο περιβάλλον, ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης συλλογής χρησιμοποιημένων σαπουνιών από ξενοδοχεία «Καθαρά Χέρια». Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα σαπούνια που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ξενοδοχείο συλλέγονται και δίνονται στην οργάνωση «Καθαρά Χέρια», η οποία μετά από διαδικασία απολύμανσης και ανακύκλωσης, τα προωθεί σε φτωχές οικογένειες, σχολεία και ιδρύματα που έχουν ανάγκη.

Το Kastri Hotel εφαρμόζει και άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής, όπως περιορισμό της άσκοπης χρήσης ενέργειας και της υπερβολικής χρήσης πλυντηρίων, μέσα από την ενημέρωση του προσωπικού και των φιλοξενούμενων.

Μέσα στο 2014 αναμένεται να ολοκληρωθεί ένα εκτεταμένο σχέδιο παρεμβάσεων, που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και θα οδηγήσει στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η οργάνωση «Καθαρά Χέρια» ξεκίνησε τη δράση της το 2012 έχοντας ως αποστολή τη μείωση των αποβλήτων και τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας και είναι η πρώτη οργάνωση αυτού του είδους στην Ελλάδα.  Σκοπός της είναι η με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο συλλογή υπολειμμάτων σαπουνιού από τα ξενοδοχεία και έπειτα από ανακύκλωση και απολύμανση, η μετατροπή τους σε νέα σαπούνια και προώθησή τους  σε φτωχές οικογένειες, σε σχολεία, σε γηροκομεία, κοινωνικά παντοπωλεία, καθώς και σε φτωχά κράτη, εκτός Ελλάδος.