Οι ραγδαίες και συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς απαιτούν από τον επαγγελματία αγρότη γνώσεις και πρακτικές που μέχρι πρόσφατα ήταν ξένες με την καθημερινότητά του. Με στόχο τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φορολογικά θέματα για αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις».