Μειώνεται το ενεργειακό κόστος των ΑΠΕ έως το 2015

preloader

Energy Agency -IRENA), που φέρει τον τίτλο «Το κόστοςπαραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας το 2014» η χερσαία αιολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα και η γεωθερμία ανταγωνίζονται ή είναι και φθηνότερες από πετρελαιογεννήτριες και μονάδες άνθρακα και φυσικού αερίου.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η έκθεση, η μεγαλύτερη πτώση στο κόστος καταγράφεται στην ηλιακή ενέργεια καθώς μεταξύ 2010 και 2014 σημειώθηκε μείωση 50%, ενώ από το τέλος του 2009 έως σήμερα το κόστος παραγωγής φωτοβολταϊκών μειώθηκε κατά 75%.

Το κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικά θα μειωθεί κατά 40% ως το 2025, με τα οφέλη σε σύγκριση με τον άνθρακα να μεγιστοποιούνται, εάν ληφθούν υπόψη τα κρυφά κόστη των ορυκτών καυσίμων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η μετάβαση σε έναν κόσμο που θα ηλεκτροδοτείται από αποκεντρωμένες, ΑΠΕ συμβαίνει ήδη, όπως επισημαίνει προγενέστερη μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency-IRENA), υπό τον τίτλο «Rethinking Energy». Όπως τόνιζε τότε ο γενικός διευθυντής της IRENA, Αντνάν Αμίν, ζήτημα δεν είναι το εάν αλλά το πότε θα συμβεί «η συστηματική μετάβαση προς τις ΑΠΕ και το πόσο καλά θα τη διαχειριστούμε» δεδομένων των παγκόσμιων προσπαθειών ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, των εκκλήσεων για πρόσβαση σε αποκεντρωμένες μορφές ενέργειας και της αυξανόμενης ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια. Ο διπλασιασμός της διείσδυσης των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 349 γραμμάρια ανά Κιλοβατώρα ενέργειας, επίπεδο που μεταφράζεται σε μείωση 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο και η διαμόρφωση ίσων όρων παιχνιδιού σε σχέση με τα ορυκτά.

Plant Management, 19/2/2015