Η ορθολογική Περιβαλλοντική Διαχείριση ως εργαλείο για την εξοικονόμηση δαπανών σε μια επιχείρηση

preloader

Η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις θεωρείται συχνά μια περιττή πολυτέλεια, ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή. Ωστόσο, η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να έχει ξεκάθαρο και μετρήσιμο ανταποδοτικό χαρακτήρα αρκεί να εφαρμόζεται σωστά. Δηλαδή η εφαρμογή ενός ΣΠΔ (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) συμβάλλει έμμεσα και άμεσα στη μείωση του κόστους λειτουργίας, ένα από τα κύρια ζητούμενα για όλες τις επιχειρήσεις.

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ΣΠΔ είναι η καταγραφή όλων των δράσεων της επιχείρησης οι οποίες συμβάλλουν στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι καταγράφονται παράμετροι όπως:

  1. Ποσότητες στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων
  2. Κατανάλωση ηλεκτρικής και άλλων πηγών ενέργειας, όπως φυσικού αερίου και  πετρελαίου
  3. Κατανάλωση νερού
  4. Κατανάλωση βενζίνης (ή πετρελαίου) λόγω μετακινήσεων

Η δημιουργία όλων αυτών των αναφορών επιτρέπει στη διοίκηση μιας επιχείρησης να έχει μια ξεκάθαρη και οργανωμένη εικόνα των πόρων που καταναλώνει κατά την λειτουργία της και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να θέσει στόχους μείωσης αυτών των ποσοτήτων -όταν αυτό είναι εφικτό- ή να διαπιστώσει μια προσωρινή υπέρβαση των συνηθισμένων τιμών, πράγμα που υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Μπορείτε να δείτε πως ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης απεικονίζει τους πόρους που καταναλώνει ένας μεγάλος οργανισμός όπως η Τράπεζα Πειραιώς και τη μείωση που έχει επιτευχθεί.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, ως μέλος του Ομίλου Πειραιώς ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην Ελλάδα σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,  έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται.