Η Εξέλιξη ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την επιθεώρηση, που πραγματοποίησε ο αναγνωρισμένος φορέας TUV Austria Hellas, βάσει των κριτηρίων του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 για τις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές της υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει την εφαρμογή πρωτοποριακών διαδικασιών σχεδιασμού, ελέγχου, εφαρμογής, υλοποίησης και συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρει η Εξέλιξη στους πελάτες της, δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη έμφαση στη διαχείριση των κινδύνων, των αλλαγών αλλά και τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και την στοχοθέτηση.

Οι έννοιες της Ολικής Ποιότητας και της Επιχειρηματικής Αριστείας έχουν υιοθετηθεί πλήρως από την Εξέλιξη, από την πρώτη κιόλας ημέρα της λειτουργίας της το 2013. Πιστοποιήθηκε αμέσως κατά ISO 9001:2008, ενώ το 2014 συνέχισε την πορεία της με την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής διάκρισης EFQM "Committed to Excellence". Συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της, το 2016 κατέκτησε τη διάκριση EFQM "Recognised for Excellence in Europe- 3 stars".

Μάλιστα, η Εξέλιξη, κεφαλαιοποιώντας τη σημαντική της εμπειρία σε θέματα ποιότητας και αριστείας, προσφέρει στις επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξή τους στη διαδικασία πιστοποίησης με τα πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Levels of Excellence, καθώς  έχει επιλεχθεί από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, εθνικό εταίρο του EFQM στην Ελλάδα, με γνώμονα το υψηλό επίπεδο των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών της.