Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 13 Δεκεμβρίου η εκπαίδευση της πρώτης ομάδας συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους, το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα πλέον προχωρούν με υποστήριξη από τους μέντορές τους στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα αποτελέσει τον οδηγό ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.