Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη θα υποστηρίξει ενεργά τον θεσμό του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), στο πλαίσιο της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς να χρηματοδοτήσει τους νικητές για τα επόμενα πέντε έτη και ξεκινώντας από το Βραβείο του 2014.

Η Εξέλιξη, έχοντας ως αποστολή να αποτελέσει κοιτίδα Καινοτομίας και ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, θα παρέχει υποστήριξη τόσο στους αιτούντες όσο και στους νικητές του Βραβείου. Συγκεκριμένα, θα οργανώσει ημερίδες σχετικές με τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και θα προβεί σε  αναζήτηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας.

Ο διαχειριζόμενος από τον Όμιλο Libra – για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας – θεσμός του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε το 2012 και έχει ως στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και τη στήριξη των πλέον υποσχόμενων νέων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και σε νέους επιχειρηματίες στη Ελλάδα, των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια χαρακτηρίζονται από καινοτομία, προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας, χρηματοοικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα.

Κάθε χρόνο, ένας έως πέντε νικητές βραβεύονται με τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας: χρηματοδότηση, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτική καθοδήγηση από έναν πολύπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων-μέντορα. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που θα δοθεί στους νικητές του Βραβείου θα είναι περίπου 700.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και αιτήσεις συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.hellenicaward.com.