Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Στις υποδομές της Εξέλιξης φιλοξενείται και το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου, αξιοποιώντας τις άρτιες υποδομές της.

Οι κύριοι τομείς δράσης της Εξέλιξης είναι οι εξής:  

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Τουρισμός

Η Εξέλιξη παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία του Ομίλου Πειραιώς σε αυτούς τους τομείς. Πέρα από τις συνέργειες με τον  Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, αναπτύσσει συνεργασίες με εταιρείες, κοινωνικούς φορείς και δράσεις που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αρχές της.

Έτσι προσφέρει:

 • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσα από Ολοκληρωμένα Σχολεία και Ακαδημίες, όσο και Εστιασμένα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που παρέχονται από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Δράσεις προαγωγής της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς και αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς.

Όραμα της Εξέλιξης είναι να αποτελέσει κοιτίδα συστηματικής προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ενεργητικό φορέα καινοτομίας και ανασυγκρότησης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καίρια στην υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Τι μας ξεχωρίζει:

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. διαθέτει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, όπως:

 • Ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας προς τις ανάγκες του πελάτη και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
 • Η σύνδεση με τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό Όμιλο στη χώρα, με αποδεδειγμένο προσανατολισμό στην ενεργή στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.
 • Η πρόσβαση στη γνώση και την εμπειρία χιλιάδων στελεχών του Ομίλου σε θέματα επιχειρηματικότητας, διοίκησης επιχειρήσεων, βελτιστοποίησης της χρηματοδότησης και της αξιοποίησης κεφαλαίων.
 • Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας στην οργάνωση και υλοποίηση σημαντικών εκπαιδευτικών ή συνεδριακών γεγονότων και εκδηλώσεων.
 • Η δυνατότητα αξιοποίησης ενός εκπαιδευτικού και συνεδριακού κέντρου από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • Η πρόσβαση σε μεγάλες διεθνείς αγορές, μέσω των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό.
 • Η ευρύτατη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκπαίδευση ενηλίκων, λόγω της προτεραιότητας του Ομίλου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.