Παρέχουμε συμβουλευτική καθοδήγηση εκπαιδεύοντας τα στελέχη της επιχείρησης σας στη διαχείριση των διαδικασιών του e-shop:

  • Παραγγελίες και επιστροφές
  • e-CustomerCare, e-Payments και e-Logistics
  • Content Management (photos & text)
  • e-Customer Support

ώστε να αποφασιστεί ποιες από αυτές τις διαδικασίες είναι προτιμότερο να παραμένουν εσωτερικά, και ποιες να δοθούν σε εξωτερικό συνεργάτη καθώς και άλλα στρατηγικά ζητήματα οργάνωσης που θα σας οδηγήσουν στο να εξοικονομήσετε χρόνο και ανθρώπινους πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org