Αναλύουμε τις επιχειρηματικές και τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητο να πληροί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν:

  • τις front end απαιτήσεις του e-shop οι οποίες περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας και συνολικής προσφερόμενης εμπειρίας (site sections, πλοήγηση, personalization options, διαδικασία αγοράς, checkout και επικοινωνίας με τους πελάτες)
  • τις back end απαιτήσεις οι οποίες περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές όπου θα πρέπει να τηρηθούν όπως λειτουργίες διαχείρισης, SEO, ασφάλεια δεδομένων, απαιτήσεις σε hosting, couponing & offers, κ.λπ.

​​Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org