Ο Θεοφάνης Γιώτης (MSc, Ph.D. C., PMP, PMI-ACP, CTT+, PRINCE2 Practitioner, CSM, CSP) έχει 30 χρόνια εμπειρίας και διοικεί projects και programs από το 1987. Είναι Agile Coach, Εισηγητής, Σύμβουλος, Συγγραφέας, Εκπαιδευτής, Επιχειρηματίας και senior Project/Program Manager. Χρησιμοποιεί Αgile practices όπως KANBAN, MSF, LEAN, XP, Pair Programming από το 1994. Τα έτη 1992-1996 ήταν μέλος της ομάδας που υλοποίησε ένα από τα πρώτα Program Management Offices (PMO) παγκοσμίως για την υλοποίηση 16 projects συνολικού budget €250.000.000.

Από το 1987 έχει αποκτήσει 80+ professional qualifications από τα οποία 15 είναι σε project management), έχει κάνει 250+ παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε 70+ συνέδρια του εξωτερικού, κατέχει 10 training certifications, έχει συγγράψει 250+ άρθρα και έχει υλοποιήσει πάνω από 500 workshops σε ICT, management και project management.

Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της 12PM Consulting (ITEC Consulting) από το 1988, πρώτος Πρόεδρος του Greek Chapter of Project Management Institute (PMI-GREECE) 2004-2014, και Leader της ScrumAlliance, Greek User Group από το 2014. Από το 2007 διδάσκει Project, Program και Portfolio Management σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε 4 πανεπιστήμια. Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη 15 διεθνών προτύπων (standards) από τον ISO, ANSI, PMI και ELOT

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Project Management για Ξενοδοχεία - Κέρκυρα 27 & 28 Νοεμβρίου 2017
  • 12 ώρες
  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας