Η Εξέλιξη σχεδίασε και υλοποιεί ένα ακόμη πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων συνδέοντας τις αρχές του Project Management (Διοίκηση Έργων) με την ξενοδοχειακή επιχείρηση, το Project Management για Ξενοδοχεία.

Μέσα σε 12 ώρες εκπαίδευσης αναλύονται η θεωρία, η πρακτική γνώση και τα εργαλεία του Project management ώστε οι διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επιλογή, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επιτυχημένων έργων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους, έργων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως προς το χρόνο, το κόστος και τις αρχικές προδιαγραφές.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην πόλη που σας ενδιαφέρει: