Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η θεσμοθέτηση και η ύπαρξη πλέον νομικού πλαισίου για την οικοτεχνία, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μικρών παραγωγών για την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Καθώς όλο και περισσότεροι αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Οικοτεχνίας, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικοτεχνία στον αγροδιατροφικό τομέα» που παρέχει τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας αγρότης για να λειτουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση οικοτεχνίας. 

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας μιας οικοτεχνικής μονάδας, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του επενδυτικού τους σχεδίου, καθώς και στους τρόπους απευθείας διάθεσης και προώθησης των προϊόντων τους.

Οφέλη:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες γνωρίζοντας πλέον τα επιχειρηματικά οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση των αγροτικών τους προϊόντων και υπηρεσιών, θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης οικοτεχνίας
 • Εντοπίζουν εναλλακτικούς τρόπους άμεσης διάθεσης και προώθησης του προϊόντος και να επιλέξουν τον πλέον αποδοτικό/κατάλληλο
 • Κατανοούν και ερμηνεύουν οδηγίες για την αποφυγή συνηθισμένων προβλημάτων και δυσκολιών
 • Αναλύουν και  να αναγνωρίζουν τους παράγοντες εκείνους που θα είναι τα κλειδιά για την επιτυχίας της Οικοτεχνίας τους
 • Γνωρίζουν το υφιστάμενο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε υφιστάμενους και νέους αγρότες ή μέλη αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που θέλουν να ενημερωθούν για το  πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης οικοτεχνίας, με σκοπό να δραστηριοποιηθούν σε ανάλογη επιχειρηματική δράση ή να ενημερωθούν για νέες προοπτικές που θα μπορούσε να έχει η επιχείρηση οικοτεχνίας που ήδη έχουν
 • Σε ενδιαφερόμενους που δεν είναι αγρότες, έχουν όμως αποφασίσει ότι θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δράση, μεταποιώντας αγροτικά προϊόντα και φτιάχνοντας μια επιχείρηση οικοτεχνίας με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν αγρότες κατά κύριο επάγγελμα
Συνοπτικό πρόγραμμα:
 • Επιχείρηση οικοτεχνία: εισαγωγή σε ένα καινούριο μοντέλο αξιοποίησης αγροτικών προϊόντων
 • Παρουσίαση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας μιας οικονομοτεχνικής επιχείρησης
 • Αναφορά σε εξειδικευμένα παραδείγματα επιχειρήσεων οικοτεχνίας στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Βασικές οδηγίες κοστολόγησης τελικών προϊόντων
 • Αδειοδοτήσεις - Μητρώα
 • Διαχείριση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000 / HACCP)
 • Παρουσίαση συσκευασιών - Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
 • Προοπτικές πώλησης και δίκτυο οικοτεχνών
 • Πλαίσιο χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, επιδοτήσεις
  Κόστος: 100€

  Τρόποι πληρωμής- εξόφλησης:

  • Κατάθεση ή έμβασμα
  • Πιστωτική κάρτα
  • Ημερομηνία διοργάνωσης: 10 Νοεμβρίου 2017

   Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 16:00 

  • Υλικό που θα παραλάβετε: Αναλυτικές Σημειώσεις
  • Ananti City Resort (Λογγάκι, Τρίκαλα - Τ.Κ. 42175)
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Διάρκεια: 6 ώρες
  • 100
  Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας ή απευθυνθείτε στις κυρίες Κυριακή Μιλάνου, τηλ. 210 3335301 και e-mail: MilanouK@excelixi.org και Κυριακή Παππά, τηλ. 210 3739126 και e-mail: kpappa@excelixi.org