Η θεσμοθέτηση και η ύπαρξη πλέον νομικού πλαισίου για την οικοτεχνία, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μικρών παραγωγών για την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Καθώς όλο και περισσότεροι αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Οικοτεχνίας, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικοτεχνία στον αγροδιατροφικό τομέα» που παρέχει τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας αγρότης για να λειτουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση οικοτεχνίας. 

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην πόλη που σας ενδιαφέρει: