Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί από τις επιχειρήσεις καινοτομία και οργάνωση - προγραμματισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις καθημερινές προκλήσεις της αγοράς, όπως ο έντονος ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον κλάδο των πωλήσεων.

Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα πωλήσεων μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών τους προκειμένου να προσφέρουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σκοπός:

Η συνοπτική και πρακτική εκπαίδευση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στις βασικές αρχές αποτελεσματικών πωλήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν, με τρόπο απλό και κατανοητό, γνώσεις σε βασικά θέματα που επηρεάζουν και, συχνά, καθορίζουν τις πωλήσεις ώστε να εξελίξουν την επιχείρησή τους.

Οφέλη:

Με την παρακολούθηση του προγράμματος, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση:

 • Να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους πελάτες τους και να αντιλαμβάνονται τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.
 • Να παρουσιάζουν προτάσεις και λύσεις για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους.
 • Να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις μεθόδους αντιμετώπισης παραπόνων ώστε να προφυλάσσουν τη συνολική τους σχέση με τους πελάτες τους.
 • Να δημιουργούν θετική ενέργεια και να κλείνουν θετικά τον κύκλο πώλησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής τους, και θέλουν:

 • Να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, ενισχύοντας τις πωλήσεις τους και το βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους ή
 • Να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, έχοντας στη φαρέτρα τους σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την αύξηση των πωλήσεων και την πιστότητα των πελατών που πρόκειται να αποκτήσουν.

Ενότητες:

Οι ενότητες παρουσιάζονται με σαφήνεια και παραδείγματα ώστε αφενός να γίνονται απόλυτα κατανοητές και αφετέρου, να βοηθήσουν όσους πραγματοποιούν πωλήσεις να προωθούν καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

1. Ο Κύκλος της Πώλησης: Τα Στάδια του Κύκλου Πώλησης

 • Εντοπίζω πελάτες
 • Προετοιμάζομαι
 • Προσεγγίζω πελάτες
 • Παρουσιάζω τα προϊόντα/υπηρεσίες μου
 • Ολοκληρώνω την πώληση
 • Επανέρχομαι να ελέγξω την ικανοποίηση των πελατών και να ισχυροποιήσω τους δεσμούς με τους πελάτες

2. Δεξιότητες Πώλησης

 • Η Πελατοκεντρικότητα
 • Η Πιστότητα Πελατών
 • Οι Δεξιότητες Πώλησης

3. Οι Παράγοντες για Επιτυχημένες Πωλήσεις

 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Συμβολή του πελάτη στη φήμη της επιχείρησης
 • Η αξία του follow-up

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning περιλαμβάνεται στο πακέτο εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους του προϊόντος «EaSI Πειραιώς Microloan» της Τράπεζας Πειραιώς.

Τηλέφωνα: 210 6291413 και 210 6291422

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας