Τι να Προσέχουμε κατά την Αντικατάσταση των Κουφωμάτων

preloader

Η απόφαση για την αντικατάσταση των κουφωμάτων ενός κτιρίου αποτελεί μια σημαντική κίνηση που συμβάλλει στην συνολική αναβάθμιση του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά σημαντικά θέματα όπως:

  • Μειώνονται οι ενεργειακές δαπάνες
  • Βελτιώνονται οι συνθήκες άνεσης για τους ένοικους των χώρων
  • Εξαλείφονται ενοχλητικά φαινόμενα όπως η συμπύκνωση υδρατμών πάνω στο τζάμι ή στο πλαίσιο των κουφωμάτων.

Μπορεί μεν το κόστος για αυτό το εγχείρημα να φαντάζει σχετικά μεγάλο συγκρινόμενο με άλλες δαπάνες που προκύπτουν σε μια ανακαίνιση, αλλά η χρήση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον επιτρέπει την σημαντική μείωση της αρχικής επένδυσης.

Είτε όμως με την χρήση του Εξοικονομώ είτε χωρίς, πολλοί είναι εκείνοι που στο πλαίσιο μιας γενικής ανακαίνισης αποφασίζουν να αντικαταστήσουν τα κουφώματα τους. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσέξουν ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν  μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

  • Συντελεστής θερμοπερατότητας : Η δυνατότητα ενός κουφώματος να μην επιτρέπει την ανταλλαγή θερμότητας του εσωτερικού χώρου με το εξωτερικό περιβάλλον καθορίζεται από έναν συντελεστή, γνωστό και ως συντελεστή θερμοπερατότητας. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο συντελεστής τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχουμε.. Ζητήστε πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τον συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων.

 

  • Θερμοδιακοπή: Θα έχετε ακούσει για τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα και τα μη θερμοδιακοπτόμενα. Η διαφορά τους είναι σημαντική όσον αφορά την ενεργειακή εξοικονόμηση για αυτό υπάρχει η ανάλογη διαφορά και στο κόστος προμήθειας τους.  Η συνολική θερμομονωτική δυνατότητα ενός κουφώματος εξαρτάται από τον συνδυασμό του υαλοπίνακα και του πλαισίου. Ακόμα και αν επιλέξουμε τον πιο ενεργειακά αποδοτικό υαλοπίνακα, αν δεν υπάρχει θερμοδιακοπή στο πλαίσιο τότε θα υπάρχουν απώλειες προς το περιβάλλον. Οσο πιο έντονες είναι οι διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας τόσο πιο απαραίτητη κρίνεται η χρήση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων.

  • Υαλοπίνακας:  Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες είναι οπωσδήποτε διπλοί. Μεταξύ των δύο τμημάτων υπάρχει ένα κενό που ονομάζεται διάκενο. Αυτό μπορεί να είναι 6mm, 12mm ή και 24mm. Όσο αυξάνεται το διάκενο τόσο αυξάνονται και οι θερμομονωτικές ιδιότητες του υαλοπίνακα. Επιπλέον υπάρχουν πολλοί υαλοπίνακες στο εσωτερικό των οποίο μπορεί να τοποθετηθούν διάφορα αέρια, όπως το argon για ακόμα μεγαλύτερη θερμομονωτική προστασία

  • Στεγανοποίηση: Σημαντική παράμετρος για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού στεγανοποίησης είναι η σωστή χρήση των στεγανοποιητικών λάστιχων. Πρόκειται για τα λάστιχα που είναι στερεωμένα στην κάσα του κουφώματος και μέσω αυτών στεγανοποιείται το άνοιγμα.

  • Τοποθέτηση: Όσο καλό και αν είναι το προϊόν που έχετε επιλέξει στην περίπτωση που δεν γίνει σωστή τοποθέτηση ακυρώνονται οι θερμομονωτικές ιδιότητες σε μεγάλο ποσοστό και δεν γίνεται απόσβεση του ποσού που επενδύσατε. Φροντίστε ο τεχνίτης που θα αναλάβει την εγκατάσταση να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και να είναι πιστοποιημένος για την συγκεκριμένη σειρά κουφωμάτων.

Καθώς η επιλογή των κουφωμάτων είναι ένα εγχείρημα υψηλού κόστους μην βιαστείτε να πάρετε μια απόφαση. Απευθυνθείτε σε διαφορετικούς προμηθευτές, συγκρίνετε προσφορές & τεχνικά χαρακτηριστικά, συμβουλευτείτε έναν μηχανικό και αφού λάβετε υπόψη όλες τις παραμέτρους προχωρήστε στην τελική σας απόφαση.