Συμβολαιακή γεωργία: ατενίζοντας το μέλλον

preloader

Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γνωστή στην διεθνή ορολογία και ως contract farming ή contractual agriculture.  Προέκυψε ως απάντηση σε δύο μεγάλες προκλήσεις:

  • Πρώτον, την ανάγκη των παραγωγών να διασφαλίζουν ένα εγγυημένο εισόδημα.
  • Δεύτερον, την επιθυμία των αγροτικών βιομηχανιών να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προϊόντα διασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας.

Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών, σκοπός της οποίας είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεδομένης ποσότητας και ποιότητας από τον ένα συμβαλλόμενο (τους αγρότες) και η πώληση αυτών σε μια προκαθορισμένη τιμή στον έτερο συμβαλλόμενο. Συμβαλλόμενοι μπορεί να είναι μεμονωμένοι αγρότες ή αγροτικοί συνεταιρισμοί από την πλευρά της παραγωγής, και κρατικοί φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά.

Ο θεσμός της συμβολαιακής γεωργίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές. Για τον παραγωγό διασφαλίζεται:

  • Η απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων
  • Η τιμή πώλησης τους
  • Ο χρόνος πληρωμής.
  • Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει πιστώσεις για την αγορά των απαραίτητων εφοδίων και καυσίμων.

Ο αγρότης, λοιπόν, έχοντας εξασφαλίσει αυτές τις βασικές προϋποθέσεις,  μπορεί να προχωρήσει σε ένα σχετικά μακροχρόνιο σχεδιασμό. Μια έννοια που ήταν άγνωστη μέχρι πρότινος σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα.

Οφέλη υπάρχουν και για όσους βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Τους αγοραστές των αγροτικών προϊόντων:

  • Εξασφαλίζουν  πρόσβαση σε προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας.
  • Έχουν την δυνατότητα ενός σωστότερου προγραμματισμού της παραγωγής τους.
  • Όταν στην σύμβαση παρεμβάλλεται και ένας ενδιάμεσος χρηματοδοτικός φορέας (Τράπεζα) αποκτούν δυνατότητα επιπρόσθετης ρευστότητας 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια έρευνα του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ που παρουσιάστηκε στην Agrotica 2014 και βάσει της οποίας φαίνεται ότι ήδη ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 13,7% των Ελλήνων γεωργών έχει υιοθετήσει τη συμβολαιακή γεωργία. Στην συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται ότι υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 24,8% που ενδιαφέρεται να προβεί σε κάποια μορφή συμβολαιακής γεωργίας στο μέλλον 

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί ίσως τον φορέα με την πιο έντονη δραστηριοποίηση στο κομμάτι της συμβολαιακής γεωργίας. Το 2013 έκλεισε με την ολοκλήρωση 17 προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας στα οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Ήδη το Φεβρουάριο του 2014 ο αριθμός αυξήθηκε στα 27. Σκοπός για το 2014 είναι να υλοποιηθούν 100 προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας υπό την αιγίδα της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την συμβολαιακή γεωργία πατώντας εδώ