Πρότυπα & Πιστοποιήσεις: Γιατί είναι σημαντικά για τις αγροτικές επιχειρήσεις;

preloader

Οι ετικέτες πιστοποίησης, ένα πολύτιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, είναι απαραίτητο εργαλείο και για τους επιχειρηματίες που τις χρησιμοποιούν σωστά. Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών στο χώρο της αγροτικής παραγωγής, ωστόσο, δεν έχει μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση τους, ή γνώση της αξίας τους για τις επιχειρήσεις τους.

Εντούτοις η εμφάνιση και ανάπτυξη μεγάλων βιομηχανιών -στις οποίες καταλήγουν πλέον πολλά από αυτά τα προϊόντα-, αλλά και η εμφάνιση μιας νέας, πιο εκπαιδευμένης και απαιτητικής γενιάς καταναλωτών, λειτουργεί σαν ένας αποτελεσματικός μοχλός πίεσης για την εναρμόνιση των αγροτικών επιχειρήσεων με τα νέα σύγχρονα δεδομένα.

Για τα προιόντα του αγροτικού κλάδου, τέσσερις είναι οι βασικές κατηγορίες πιστοποιήσεων:

  • Βιολογικών Προιόντων: Αφορά εκείνα τα προιόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί γενετικές τροποποιήσεις, παράγονται με φυσικές διαδικασίες και χωρίς να γίνεται καμία χρήση συνθετικών λιπασμάτων, χημικών φαρμάκων και ορμονών.
  • Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Δύο είναι τα κυριότερα πρότυπα Ολοκληρωμένης Γεωργικής Διαχείρισης: 1) Το διεθνές πρότυπο GlobalGap, που έχει αναπτυχθεί από τον μη κερδοσκοπικό Γερμανικό οργανισμό FoodPLUS GmbH, ο οποίος έχει δημιουργηθεί  από τις μεγάλες ευρωπαικές αλυσίδες λιανικής πώλησης. 2) Τα Εθνικά Πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, που έχουν αναπτυχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Agrocert. Στα δύο αυτά πρότυπα περιγράφονται οι απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται μια γεωργική εκμετάλλευση για να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή των προϊόντων της.
  • Πιστοποίηση για ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές: Πρόκειται για ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής κρέατος πουλερικών ή αυγών ορνίθων, βάσει των οποίων υπάρχουν αυστηρά καθορισμένοι τρόποι εκτροφής ή και διατροφής των πουλερικών. Κάθε μεμονωμένη προδιαγραφή αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο σήμα το οποίο και τοποθετείται στο προϊόν, εφόσον φυσικά ελεγχθεί ότι όλη η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με την συγκεκριμένη προδιαγραφή.

  • Πιστοποίηση Προιόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης: Αυτές οι πιστοποιήσεις γίνονται βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. αριθμ. 1151/2012 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012. Σύμφωνα με τον Agrocert (www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=74&catID=48#21) ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Αυτές οι πιστοποιήσεις αποτελούν αυτήν την στιγμή το πιο αξιόπιστο εργαλείο τεκμηρίωσης της ποιότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων.

Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ετικέτες πιστοποίησης στα τα προϊόντα τους είναι σημαντικά και περιλαμβάνουν:

  • Τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του προιόντος.
  • Τη βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής, με μείωση τελικά του κόστους και καλύτερη διαχείριση των πόρων.
  • Αποτελούν ισχυρό εργαλείο marketing για την προώθηση των προιόντων.
  • Βοηθούν στην ενίσχυση της εικόνας των επώνυμων παραγωγών.
  • Συμβάλλουν στο άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού.
  • Αποτελούν ερέθισμα για τη μεταφορά καινούριας τεχνογνωσίας στον αγροτικό τομέα.

Τα οφέλη αυτά είναι καλά τεκμηριωμένα σε κλάδους στους οποίους η πιστοποίηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο εδώ και πολλές δεκαετίες, όπως στη βιομηχανία. Οι ελληνικές αγροτικές επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στην εκμετάλλευση αυτού του εργαλείου και ως εκ τούτου και πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.