Στις 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα το εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διοίκηση Έργων στον ξενοδοχειακό κλάδο από την Εξέλιξη.

Σήμερα, ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ενός ξενοδοχείου είναι επιφορτισμένος  τόσο με την ευθύνη της καθημερινής παρακολούθησης του ξενοδοχείου του όσο και  με επιμέρους έργα αναβάθμισης, αναδιοργάνωσης, διάθεσης και προώθησης νέων υπηρεσιών. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές του Project Management, εξασφαλίζει το αποτέλεσμα κερδίζοντας χρόνο και χρήματα καθώς  είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα που έχουν ως τελικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής του.

Σκοπός του16ώρου προγράμματος (2 μέρες) είναι να παρέχει τις βασικές αρχές, την πρακτική γνώση και τα εργαλεία του Project Management που βελτιώνουν τις δεξιότητες στην επιλογή, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση επιτυχημένων έργων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έργων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως προς το χρόνο, το κόστος και τις αρχικές προδιαγραφές τους.

Οι συμμετέχοντες αφού κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Διοίκησης Έργων θα κληθούν να τις εφαρμόσουν σε ρεαλιστικά παραδείγματα που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και  σε απασχολούμενους στον ξενοδοχειακό τομέα που επιθυμούν να εξειδικευθούν στη Διοίκηση Έργων.

Το  πρόγραμμα Project Management υλοποιείται με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Πειραιώς Tourism 360ο, του ολοκληρωμένου πακέτου προϊόντων & υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Για τους πελάτες της Τράπεζας το κόστος συμμετοχής επιδοτείται.