Project Future!

Το Project Future είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνδέει την εκπαίδευση των νέων πτυχιούχων με την εύρεση εργασίας.

Στόχος του προγράμματος, είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους που θέλουν να εργαστούν και να διακριθούν στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς επενδύει στη στοχευμένη εκπαίδευση, σε τομείς της ελληνικής οικονομίας όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, βοηθώντας τους νέους να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Η «Εξέλιξη» υλοποιεί το πρόγραμμα  "Data Science in Practice", διάρκειας 80 ωρών, αξιοποιώντας τη στρατηγική της συνεργασία  με την Growth, η οποία διαθέτει εμπειρία στο χώρο των Analytics, συνεργαζόμενη με μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας όσο και του εξωτερικου.

Το "Data Science in Practice" είναι ένα ολοκληρωμένο course, που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική hands-on εξάσκηση με πραγματικά δεδομένα & case studies.

Περιλαμβάνει 80 ώρες εξειδίκευσης σε θεωρία, εργαλεία και προγράμματα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή σε πραγματικά case-studies που φιλοξενούνται σε μία από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες πλατφόρμες για data scientists παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

 • Introduction to Data Science: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων με επεξήγηση των βασικών εννοιών και τεχνικών
 • From a business problem to a data problem: Πως μπορεί ένα επιχειρηματικό πρόβλημα να μετατραπεί σε πρόβλημα εύρεσης και αξιοποίησης των κατάλληλων δεδομένων.
 • Data Collection, cleansing & exploration: Συλλογή και ενοποίηση διαφορετικού τύπου δεδομένων, προερχόμενα από διαφορετικές και ανομοιογενείς μεταξύ τους πηγές δεδομένων.
 • Introduction to SQL: Εισαγωγή στη γλώσσα διαχείρισης δεδομένων SQL,όπου θα παρουσιαστούν εντολές ανάκτησης και συγκέντρωσης πληροφορίας, σχεδιασμού πινάκων κτλ
 • Data Cleansing: Καθαρισμός και μετασχηματισμός δεδομένων, εύρεση και τρόποι αντιμετώπισης ελλειματικών πληροφοριών, χειρισμός outliers κτλ
 • Data Exploration: Οπτική και αναλυτική εξερεύνηση μεγάλου όγκου δεδομένων ώστε να αποκαλυφθούν πρότυπα, συσχετίσεις και σημεία ενδιαφέροντος για μετέπειτα ανάλυση.
 • Advanced Microsoft Excel & Power BI: Παρουσίαση και εκπαίδευση σε δύο από τα γνωστότερα εμπορικά προγράμματα ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων.
 • Analytical techniques: Περιγραφή και επεξήγηση των κυριότερων και ισχυρότερων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων
 • Python basics for Data Science: Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python και παρουσίαση των βασικότερων εντολών που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση.
 • Machine Learning algorithms: Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση πάνω στα γνωστότερα μοντέλα μηχανική μάθησης
 • Practical: kaggle competition #1 & #2: Συμμετοχή σε δύο διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας δεδομένα πραγματικών εταιριών, ώστε να αφομοιωθούν και να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων.
 • Data visualisation & story-telling: Τρόποι οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων και απεικόνιση τους με τρόπο ώστε να γίνονται άμεσα και κατανοητά από πελάτες και επαγγελματικούς συνεργάτες.

  14 ώρες practical application - kaggle competition #1 & #2

Λίγο πριν το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης, θα έχεις τη δυνατότητα να ολοκληρώσεις την εξειδικευμένη και πολύπλευρη γνώση μέσω 2 διαγωνισμών πάνω σε πραγματικά δεδομένα και να αφομοιώσεις καλύτερα αυτά που διδάχθηκες, συμμετέχοντας σε μία από τις πολυπληθέστερες και πιο γνωστές διαδικτυακές κοινότητες data scientists παγκοσμίως.

Σε αυτή την κοινότητα, κορυφαίοι επιστήμονες και επαγγελματίες συζητούν, ανταλλάσουν ιδέες και τεχνογνωσία, ενώ ταυτόχρονα συναγωνίζονται ώστε να επεξεργαστούν και να προτείνουν λύσεις πάνω σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες (NASA, Facebook, Walmart κτλ) παγκοσμίως.

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (τμήμα Αθήνας)

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (τμήμα Θεσσαλονίκης)

όγω της πρακτικής φύσης του προγράμματος, συνιστάται κάθε συμμετέχων να έχει μαζί του laptop σε όλα τα μαθήματα

**Το Πρόγραμμα δικαιολογεί έως έξι (6) εκπαιδευτικές ώρες  απουσίας συνολικά, σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, για κάθε εκπαιδευόμενο. Οι εν λόγω απουσίες δεν μπορούν να γίνουν στα μαθήματα: Analytical techniques, Python basics for Data Science, Machine-learning models που είναι απαραίτητα για την πρακτική άσκηση kaggle competition #1 & #2, η οποία είναι προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Οφέλη:

Με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα έχεις όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες για να μπορείς να εξάγεις, αναλύεις και επικοινωνείς σημαντικά την αξία που προκύπτει από επιχειρηματικά δεδομένα, όπως επίσης και να χρησιμοποιείς αποτελεσματικά εμπορικά εργαλεία και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως.

Έτσι, θα μπορείς να ακολουθήσεις νέα επαγγέλματα και ρόλους όπως Data Analyst, Data Scientist, Business Analytics Specialist, Customer Analytics Specialist, Analytics Consultant, Digital Analytics Expert, Statistician, Data Engineer, Business Analyst, Machine Learning Engineer κτλ.

Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να δικτυωθείς με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε απόφοιτους ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

 • Σχολές Πληροφορικής
 • Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ
 • Σχολές Στατιστικής & Μαθηματικών
 • Σχολές Οικονομικών Σπουδών

με πολύ καλό υπόβαθρο σε ποσοτικά θέματα και συγκεκριμένα με βασικές γνώσεις προγραμματισμού, καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών, και εμπειρία στην αλγοριθμική θεώρηση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Τμήμα Αθήνας

Ημερομηνία έναρξης: 18/11/2019  

Ημερομηνία λήξης: 4/12/2019 

Τμήμα Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία έναρξης: 4/12/2019

Ημερομηνία λήξης: 20/12/2019 

Οι Εισηγητές:


Συχνότητα μαθημάτων:  Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 17:00 

Τόπος υλοποίησης: Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, Καστρί - Ν.Ερυθραία) / Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη - Λαδάδικα)

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως τις 24 Οκτωβρίου στο www.projectfuture.gr