Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος, συνεταίρος στη δικηγορική εταιρεία ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ - ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ, και εξειδικεύεται στο χώρο του δικαίου των εταιρειών καθώς και του δικαίου των on line & mobile συναλλαγών & της Καινοτομίας. Παρέχει τις νομικές της υπηρεσίες σε αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (με παρουσία και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού), καθώς και σε πολλά δυναμικά και φιλόδοξα start ups με καινοτόμες ιδέες.

Διαθέτει πλούσια πρακτική εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων και εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις νέες μορφές συναλλαγών και τεχνολογιών καθώς και με την καινοτομία. Επίσης συνεργάζεται με τα νομικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τον νομικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής τους σε θέματα που άπτονται της εξειδίκευσής της, συμμετέχει σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει μακρά συνεργασία με μεγάλα Legal 500 δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, διδάσκει ως επισκέπτρια σε ακαδημαϊκά προγράμματα και είναι εισηγήτρια σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια και ημερίδες.

Επίσης είναι εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εξωτερική Νομική Σύμβουλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) καθώς και μέλος του Multistakeholder Expert Group που έχει συστήσει η ΕΕ, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του GDPR (E-Commerce Europe Team). Έχει υπάρξει σύμβουλος του Δημοσίου σε θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που περιλαμβάνουν περίπλοκα ζητήματα ασφάλειας, απορρήτου, ψηφιακής υπογραφής και ψηφιοποίησης των διοικητικών εγγράφων, καθώς και μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την εφαρμογή των Οδηγιών 83/2011/ΕΕ και 2011/13/ΕΕ , και για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο και την τροποποίηση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα:

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Marketing Practitioner
  • 115 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη